Har tatt imot 180 flyktninger i år – kommunen går i millionpluss

Indre Østfold har i år fått 45,8 millioner kroner i integreringstilskudd.
Foto: Flickr
Ukrainske flyktninger reduserer Indre Østfolds kommunes underskudd i årets regnskap.

Indre Østfold kommune har i år fått 45,8 millioner kroner i integreringstilskudd for bosetting av 180 flyktninger, skriver Smaalenene.

Samtidig har kommunen hatt utgifter på 22,1 millioner for å bosette flyktningene, hvorav de fleste kommer fra Ukraina. Det viser en orientering som kommunedirektøren har laget til formannskapets møte 18. november.

– Det ville være ønskelig å avsette merinntekter til disposisjonsfond for å kunne finansiere kommende driftsutgifter til formålet samt renter og avdrag på nye flyktningboliger som vedtatt, men slik kommunens økonomiske situasjon er for året er det lite sannsynlig at dette er mulig i 2022, skriver kommunedirektøren.