Vant i rettssak om alderstesting

Tingrettsracer: asyladvokaten Arild Humlen har vunnet 10 av 14 saker mot UNE de siste to årene.
Foto: Wikimedia Commons
Fem unge asylsøkere saksøkte staten for bruk av alderstesting i asylvurderingen og vant saken.
Anna Aronsen Oftedal
Oslo tingrett (bildet) konkluderer med at UNEs avgjørelser i samtlige saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering. De påpeker også at det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette, skriver VG.

Ved ankomst ble det gjennomført en medisinsk aldersundersøkelse av mennene gjennom høsten 2015. Alle ble ifølge den medisinske undersøkelsen ansett som eldre enn oppgitt.

Utlendingsmyndighetene konkluderte med at fire av mennene var over 18 år gamle, og at en av dem var over 17 år gammel. 

Etter dette ble det gjennomført asylintervju med alle de fem mennene på grunnlag av aldersvurderingene. Alle fem fikk avslag på sine asylsøknader. 

Feil undersøkelses-grunnlag
Advokat Jostein Løken som har bistått de Afghanske mennene håper  staten gjør det de kan for å rette opp i det han beskriver som «en stor urett som er begått mot hundrevis av barn basert på feil undersøkelser».

– Dommen er ganske sensasjonell med tanke på at utlendingsmyndighetene har basert seg på disse undersøkelsene i mange år, og så viser de seg å være ugyldige sier han til VG.

 
Foto : Pressefoto/Moment Studio

Han regner med at alle de fem mennene får oppholdstillatelse i Norge etter denne dommen, men har foreløpig ikke rukket å nå alle, siden to av dem nå oppholder seg i Iran og Afghanistan.

Dette er ikke første gang Løken har reddet unge afghanske menn fra å bli sendt ut i landet. For nøyaktig ett år siden vant han og en mindreårig asylsøker i retten i retten dagen før han skulle bli sendt tilbake til Kabul.