-Forskjellsbehandling handler om penger

Skytterlagene i Det Frivillige Skyttervesen (DFS) er ved lov tvunget til å nekte utlendinger å tegne medlemsskap ved DFS. -Dette handler om penger, skriver Avisa Nordlan på sin lederplass.

En lov fra 1893 forbyr utenlandske statsborgere å drive med skyting som sport i Norge.

-Dette handler ikke først og fremst om forskjellsbehandling. Det handler om penger, skriver Avisa Nordlan på sin lederplass.

“I fjor vår var det krisetilstander i DFS. En årlig støtte fra Forsvarsdepartementet på 28 millioner kroner var foreslått fjernet. Uten disse pengene fryktet DFS at skytesporten ville bli radert ut av kartet.”

“DFS har 400 skytebaner som leies ut til Forsvaret og Heimevernet. DFS har vært, og er fortsatt en del av det norske totalforsvar. Når disse argumentene settes på spissen, ville det blitt et paradoks dersom DFS var åpent for alle. Tenk deg at USA og etter hvert også Norge går til krig mot Irak. Det er høyeste terror-beredskap,” skriver avisa.