Innvandrermann – på helsa løs?

Som hoveregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, mens det finnes flere unntak
Vi vet at helse angår menn like mye som kvinner, ikke minst når det gjelder menn med minoritetsbakgrunn, skriver flere fag personer i en kronikk på Dagens Medisin.

Kronikkforfatterne Ragnhild Storstein Spilker, Are Saastad, Umar Ashraf, Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer og Ram Gupta viser til en undersøkelse fra Reform ressurssenter for menn. Undersøkelsen viser at andelen som ikke oppsøker helsevesenet, er vesentlig høyere blant menn og blant minoriteter.

– Vi vet at mange av disse mennene ofte glemmes av helsevesenet, med store konsekvenser både for dem og for familiene.

– Mange arbeidsmigranter lever i en «permanent midlertidighet» med skiftende ansettelser og konstant uro for fremtiden. Lønningene er lave, arbeidsdagene er lange, arbeidet er fysisk tungt og de bor under kummerlige forhold. Folk kan bli alvorlig syke av slikt. Manglende tillit til norsk helsevesen og språklige og kulturelle hindringer gjør at mange ikke oppsøker legen for å få hjelp. At helsen kommer i andre rekke, er dessuten forståelig i en livssituasjon med beinhard prioriterering av jobb og inntekt.

Inkluder innvandrerne
For å komme videre med disse spørsmålene, må innvandrerbefolkningen bidra, på egne premisser, foreslås det som en mulig løsning.

– Her er innvandrerorganisasjoner viktige, og helsepersonell som selv har innvandrerbakgrunn, spesielt menn, kan være en ressurs. Vi trenger arenaer hvor brukere og fagfolk sammen kan diskutere utfordringer og utvikle gode tiltak og metoder.

Klikk her for å lese hele kronikken