770.000 i julegave til inkludering

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).

Ungdom mot vold er en av organisasjonene som kan glede seg over å motta støtte fra Gjensidigestiftelsen i julegave. Dermed kan Kemal Yaldizli og styreleder Per Arne Flod nå realisere prosjektet “Mangfold for mestring og trygghet” for ungdom i Oslo.

– Prosjektet er et viktig bidrag i arbeidet med mangfold og inkludering for en viktig målgruppe: Ungdommer med kort botid i Norge. Målet om å skape økt motivasjon til utdanning og sosial integrasjon slik at flere fullfører skolen og finner sin plass og blir bidragsyter i samfunnet, fortjener støtte, sier Rune Aale-Hansen, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen.

Håper 770.000 utdelte kroner kan være til inspirasjon for andre inkluderingsprosjekter: Rune Aale-Hansen er tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen, som i dag ga beløpet i julegavet til Ungdom mot Volds satsing på unge med kort botid i Norge.

Foto : Negotia

Prosjektet skal gjennomføre bevisstgjørende gruppe- og individuelle samtaler for å motivere
målgruppen til å fullføre skoleløpet, og aktivt velge en prososial integrasjonsstrategi.

Hjelp til integrering
Bakgrunnen for prosjektet er at 2/3 av unge med kort botid faller ut av skoleløpet. I tillegg til behov for økt motivasjon har de behov for kunnskap om det norske samfunnet for å kunne foreta valg om hvordan de skal tilpasse seg.

I samarbeid med skolene vil det bli gjennomført kurs (gruppenivå) som en integrert del av undervisningen og enkeltelever vil bli fulgt opp individuelt etter behov.

– Nettopp slike prosjekter er det vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, sier Rune Aale-Hansen, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen.

I alt har stiftelsen delt ut rundt 200 millioner til prosjekter rundt om i Norge. I Oslo har 30 prosjekter fått støtte med til sammen nesten 9 millioner kroner, hvor dette prosjektet altså har fått i alt 770 000 kroner.