Nasjonale minoriteter føler seg nedprioriert

Lillan Støen og Holger Gustavsen fra Taternes Landsforening var med på årets kontaktforum i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet.
Foto: Taternes Landsforening
– Kommunaldepartementet har unngått å invitere pressen når nasjonale minoriteter er i dialog med myndighetene, sier Taternes Landsforening, mens departementet kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Kritikken fra Linn Iren Oland i Taternes Landsforening går på hvordan kontaktforumet har blitt promotert.

– Kontaktforum mellom myndighetene og Norges nasjonale minoriteter ble opprettet i 2003 etter oppfordring fra Europarådet. Et av formålene med forumet er nemlig å gjøre de nasjonale minoritetene mer synlige – et mål vi kanskje kunne ha kommet noen steg nærmere dersom Kommunal- og distriktsdepartementet (Kmd) hadde prioritert å invitere pressen, sier hun i en e-post til Utrop.

Videre sier hun:

– Hvorfor Kmd gjør som de gjør, er i beste fall snodig, for det er ingen mangel på aktuelle nyhetssaker.  Blant annet har Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) lagt frem sin nye forskningsrapport om majoritetens holdninger til urfolk og nasjonale minoriteter. Den slår fast at 9/10 aldri lærte om skogfinner, romer, kvener og romanifolk/tatere på skolen. Et mer alvorlig funn viser at 19 prosent av majoritetsbefolkningen har observert hatprat mot jøder, 12 prosent mot romanifolket tatere og ti prosent i løpet av det siste året. Over halvparten av tilskuerne gjorde ingenting for å hjelpe offeret. Hva som gjør mest vondt i hjerterota er vanskelig å konkludere med.

Kortet ned møtet

Kritikken går også ut på at Kmd skal ha kortet ned møtet fra to til en dag, og at man skal ha sagt ” at det er uheldig å ha pressen tilstede når organisasjonene har ulike interesser”.

– Heldigvis for oss nasjonale minoriteter har kampene vi kjemper veldig mye til felles. Først og fremst kampen for et liv uten rasisme og diskriminering, å bevare og videreutvikle språk og kultur, og ikke minst overlevere alt det gode vi har tatt vare på til neste generasjon, sier kollega Lillan Støen.

Usynliggjøring

Hun ser dette som en form for usynliggjøring.

– Uten pressen tilstede sammen med oss på kontaktforum, vil det kun være byråkrater som ser de fortvilte blikkene våre som flagrer rundt i de møterommene i kjelleren på Ingeniørenes Hus.

Videre ser hun dette som en hersketeknikk.

– Å framstille det som risikabelt for minoritetene å la pressen rapportere fra kontaktforum fordi enkelte kan være uenige i enkeltsaker eller fremgangsmåte, slik som KMD har gjort, er en enorm form for umyndiggjøring, ikke bare av veletablerte organisasjoner men av jøder, kvener, skogfinner, romer og romanifolk/tatere.

Vil ta med seg tilbakemeldinger

Statssekretær Nancy Porsanger Anti sier hun ikke kjenner seg igjen i kritikken.

Statssekretær Nancy Porsanger Anti kjenner seg ikke igjen i kritikken av forumet (Foto: Trond A. Isaksen)
Foto : Trond A. Isaksen

– Kontaktforum har de siste gangene vært to halve dager fra lunsj til lunsj, mens det i år var møte før og etter lunsj på samme dag, fulgt av en hel dag med møte med eksperter fra Europarådet. Jeg valgte å følge møtet hele dagen, begge dager, og jeg hadde stort utbytte av det. Det ga meg som statssekretær viktig innsikt.

Etter tilbakemeldinger i fjor, var møtene åpne for pressen, fremhever hun.

– Ønsket om at departementet skulle gjort mer for aktivt å invitere pressen kom fram i møtet. Vi tar med oss tilbakemeldingen. Jeg deler fullt ut målet om at de nasjonale minoritetene i Norge bør være mer synlig for majoritetsbefolkningen.

Sier møtene var åpne

At det skulle være uheldig å ha pressen til stede «når organisasjonene har ulike interesser», ble ikke uttalt fra statens side, sier statssekretæren.

– Samtidig har jeg respekt for at enkelte deltakere som er uvante med media, kan oppleve det krevende, for eksempel om det skulle bli filmet.

– Vil Kmd gjøre endringer til neste gang?

– Vi kan helt sikkert gjøre forbedringer til neste gang. Alle deltakerne er invitert til å sende inn sine evalueringer av møtet, og vi vil ta alle tilbakemeldinger med oss i vurderingene av hvordan vi skal gjøre det framover, i dialog med de nasjonale minoritetenes organisasjoner.