Lærer «sykepleienorsk» på kurs

UiA-dosent Anne Valen Skisland sier studenter med norsk som andrespråk har vansker med å tilegne seg medisinsk fagspråk.
Foto: uia.no
Å arbeide med fagspråk er særlig viktig i profesjonsutdanninger som sykepleie. Flere institusjoner har sett i verk tiltak for å styrke språkkompetansen til studentene.

Studenter med norsk som andrespråk, har vansker med å tilegne seg fagspråket.

Anne Valen Skisland, dosent og studieprogramleder for masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie ved UiA, sier vanskelighetene kommer til syne når studentene skal skrive refleksjonsoppgaver og bygge bro mellom praksis og teori.

– Da strever de, fordi de ikke har forstått innholdet i begrepet. Det er ikke anatomi og fysiologi som er problemet, for slikt kan pugges, og dette er flinke studenter, seier hun til forskerforum.no.

Nigat Mihretu Bulti fra Etiopia har allerede jobbet som assistent, og opplevd å måtte håndtere akutte hendelser.

– I slike tilfeller må en kunne kommunisere godt og bruke medisinske uttrykk rett, ikke barre dagligspråk, seier hun til forskerforum.no.

Underviser i fagspråk

Ved Høgskolen på Vestlandet har førstelektor Ingrid Gilje Heiberg de siste to årene undervist sykepleiestudenter ved Campus Haugesund i «sykepleienorsk». Kurset er et frivillig tilbud til alle studentene, men det er spesielt myntet på flerspråklige studenter.

«Sykepleienorsk» er en svært kompleks språklig kompetanse, sier Heiberg.

– En må mestre hverdagsnorsk for å snakke med kollegaer og forstå vitsene på lunsjrommet. Samtidig skal man mestre medisinsk norsk, som er et helt eget fagspråk.

Kurset bruker ikke lærebøker eller gloselister, men tar utgangspunkt i podcasten Sykepleieprat, som blir laget av Rådet for sykepleieetikk.

– I podcasten blir studentene tatt med inn i en lydverden som tilsvarer den de møter i auditoriet. Før gruppediskusjonen har alle lest om temaet på norsk, og diskutert det med en norskspråklig venn eller studentassistent. På gruppesamlingen legger de fram tankene sine om temaet, og skriver en kort tekst for å øve seg på å bruke begrepene.