NJ-utvalg ser på mangfoldstiltak i pressebransjen

Sumeet Singh Patpatia, inkluderingssjef i Schibsted, kom med innspill til Norsk Journalistlag om hvordan man satse på mangfold i presse-Norge.
Foto: schibsted.com
Under NJ-konferansen Styrkeløft kom det flere innspill om hvordan pressebransjen kan få mer mangfold i sine rekker.
45Shares

Forrige uke arrangerte Norsk Journalistlag sin årlige samling for tillitsvalget, Styrkeløft.

Mangfold var det gjennomgående tema i sesjonene første dag, og har vært et viktig og pågående arbeid i organisasjonen siden temaet ble løftet fram på landsmøtet i 2021.

Kulturminister Anette Trettebergstuen, Debatten-programleder Fredrik Solvang og NJ-leder Dag Idar Tryggestad hadde en samtale ledet av TV2-journalist Kadafi Zaman. Samtalen handlet blant annet hvordan mediene og NJ må jobbe for å få økt mangfold i redaksjonene og i spaltene.

Viktig å jobbe med fokusområder

Også Sumeet Singh Patpatia, inkluderingssjef i Schibsted. Han mente man måtte jobbe med fokusområder.

I vår overtok Morten Feirud ledelsen for mangfoldsutvalget i Norsk Journalistlag.

Feirud trekker fram noen konkrete ting som ble sagt fra scenen, som gjorde inntrykk på ham.

– Hvis jeg bruker 25 prosent på å holde igjen eller skjule hvem jeg er, så kan jeg ikke gi hundre prosent i jobben. Det var det Sumeet Singh Patpatia fra Schibsted som sa, og er et godt eksempel på viktigheten av å være inkluderende og åpen for andre på arbeidsplassen, sier Feirud.