Er det en myte at religioner forårsaker krig?

Religion og krigføring er tema på STLs årskonferanse 2022

Religion og krigføring er tema på STLs årskonferanse 2022

Mandag den 5. desember arrangerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sin årskonferanse på Litteraturhuset i Oslo.

Den største landkrigen i Europa siden andre verdenskrig raser for fullt. Den russiske kirke har stilt seg bak Putins angrepskrig.

Med det som bakteppet vil STL ta for seg temaet krig og religion med utgangspunktet i påstanden: Dersom vi ikke hadde hatt religion, ville vi hatt langt færre kriger.

 • At religion er konfliktskapende og en viktig årsak til krig er en påstand vi støter på med jevne mellomrom. I år har vi valgt å se nærmere på hvorvidt det stemmer, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Del 1: Myten om religiøs vold

Årets internasjonale gjest er professor William Cavanaugh. Han er blant annet forfatter av boken, The Myth of Religious Violence. Cavanaugh vil holde årets hovedforedrag.

To norske professorer vil respondere på Cavanaughs innlegg. Tittelen på Torkel Brekkes (OsloMet) innlegg, The Reality of Religious Violence, tyder på at han er villig til å tilskrive religion mer skyld for krig enn Cavanaugh. Vebjørn Horsfjord (Høgskolen i Innlandet) har studert patriark Kirills taler og prekener og vil dele sine funn i innlegget: Holy War in Ukraine?

Avslutningsvis vil de tre professorene ha en paneldiskusjon, ledet av STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys.

Del 2: Vanskelige vers

Professor Iselin Frydenlund holdt hovedinnlegget i fjorårets årskonferanse, om hvordan ulike religioner forholder seg til autoritære regimer. Den russiske kirke var et av eksemplene som ble trukket frem og kun noen få måneder etter innlegget ble holdt var invasjonen av Ukraina et faktum. Frydenlund kommer tilbake for å reflektere over året som har gått og vil også lede paneldiskusjonen mellom de religiøse lederne.

Panelet av tros- og livssynsledere består av Michael Gritzman (Det mosaiske trossamfunn), imam Senaid Kobilica (styreleder i Muslimsk dialognettverk og prest Annette Dreyer (Den norske kirke).

De vil ta for seg vanskelige vers fra sine hellige skrifter. Det vil si vers som omtaler krigføring og voldsbruk og som har blitt brukt til å rettferdiggjøre militær aggresjon.

Del 3: Utdeling av Dialogprisen 2022

Hvert andre år deler STL ut Dialogprisen til mennesker eller organisasjoner som har bidratt til å fremme religions- og livssynsdialogen i Norge.

Årets pris går til Ivar Flaten, som både lokalt i Drammen, og nasjonalt, har bidratt til å bygge bro mellom ulike tros- og livssynssamfunn i en årrekke.

Prisen blir delt ut av styreleder i STL, Trond Enger.

Program for Tros- og livssynsuken i Tønsberg

 • 09.00 Innledning ved Trond Enger (5 min)
 • 09.05 William Cavanaugh: Does Religion Promote Violence? (45 min)
 • 09.50 Torkel Brekke: The Reality of Religious Violence (15 min)
 • 10.05 Vebjørn Horsfjord: Holy war in Ukraine? (15 min)
 • 10.20 Diskusjon ledet av Ingrid Rosendorf Joys (20 min)
 • 10.40 Spørsmål fra salen (20 min)
 • 11.00 Pause (30 min)
 • 11.30 Iselin Frydenlund: refleksjoner siden forrige årskonferanse (15 min)
 • 11.45 Vanskelige vers med Michael Gritzman (DMT), Annette Dreyer (DNK) og Senaid Kobilica (MDN)
 • 12.00 Panelsamtale mellom deltakerne – ledet av Iselin Frydenlund (20 min)
 • 12.20 Spørsmål fra salen (15 min)
 • 12.35 Utdeling av dialogprisen til Ivar Flaten. Prisen deles ut av Trond Enger.
 • 12.55 Avslutning v. Trond Enger.
 • 13.00 Ferdig