Flere syriske asylsøkere til Norge

I år er det kommet flere asylsøkere fra Syria til Norge , sier nye UDI-tall.
Foto: Christiaan Triebert
I år er det kommet flere asylsøkere fra Syria til Norge enn det har gjort siden flyktningkrisen.

I år er det kommet flere asylsøkere fra Syria til Norge enn det har gjort siden flyktningkrisen.

Under flyktningkrisen i 2015 kom nesten 10.500 asylsøkere fra Syria. Siden har Norge tatt imot rundt 500-600 asylsøknader fra syriske borgere årlig. Unntaket var i 2017, da tallet var 1017.

Til nå i år har det kommet rundt 1.500 asylsøknader fra syriske borgere, viser Utlendingsdirektoratets tall til og med november. 99 prosent får innvilget søknadene om beskyttelse i Norge, viser tall fra UDI.

Det er særlig i høst at tallene har begynt å øke, melder Minerva.
Siden august har det kommet mellom 200 og 300 syriske asylsøkere til Norge hver måned.

– Økningen har kommet både i Norge og andre europeiske land, forklarer Ingrid Olram, fagleder for beskyttelse i Utlendingsdirektoratet (UDI), til Minerva.

Hun påpeker at økningen har vært større i enkelte andre land i Europa og understreker at ankomstene av syrere til Norge fortsatt er vesentlig lavere enn tidligere år.

– UDI har på nåværende tidspunkt ikke noen kommentar til utviklingen, utover at man følger nøye med på situasjonen, sier Olram.

Etter elleve måneder i 2022 har det kommet 33.604 ukrainske asylsøkere til Norge. I tillegg er det kommet om lag 4.000 asylsøkere fra andre land.

Neste år regner utlendingsmyndighetene med at det kommer 40.000 ukrainere til Norge.

(©NTB)