Utvalg: Norskopplæring for arbeidsinnvandrere bør lovfestes

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mottar NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere av utvalgsleder Arnfinn Midtbøen.
Foto: Simen Gald/Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsinnvandrere bør få lovfestet rett til norskopplæring, ifølge flertall i lovutvalg.

Et samlet utvalg anbefaler å styrke tilbudene om norskopplæring ved å trappe opp bransjeprogrammer for kompetanseutvikling. I tillegg anbefaler et flertall i utvalget at arbeidsinnvandrere får lovfestet rett til norskopplæring – med en egenandel, ifølge NTB.

Tirsdag leverte utvalget NOU-en « Mellom mobilitet og migrasjon – Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv » til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Å komme inn i det norske samfunnet så raskt som mulig, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre er avgjørende for å lykkes med integrering. Det skal også gjelde arbeidsinnvandrere, sier Mjøs Persen til regjeringen.no.

Vil innlemme arbeidsinnvandrere

Utvalget skriver at fire av ti innvandrere som har kommet til Norge siden 2004, er arbeidsinnvandrere, ifølge forskning.no.

Utvalgsleder Arnfinn Midtbøen understreker at den totale gruppen av innvandrere som har kommet til Norge siden 2004, er sammensatt. 21 prosent har kommet fra øvrige EU-land, og 14 prosent har kommet fra land utenfor EØS-området, såkalte tredjeland.

Utvalget peker imidlertid på et presserende behov for å innlemme arbeidsinnvandrerne fra Sentral- og Øst-Europa bedre i norsk arbeid- og samfunnsliv.

– Mange i gruppen har mangelfulle norskkunnskaper. De deltar i liten grad i frivillig arbeid og politikk og har en lav grad av tilhørighet til Norge. De er i tillegg overrepresentert i deler av arbeidslivet der organisasjonsgraden er lav, lønns- og arbeidsvilkårene er dårligere og løsere tilknytningsformer er mer utbredt. Arbeidsinnvandrerne er attraktiv arbeidskraft, men er også lette å utnytte for useriøse arbeidsgivere, sier Midtbøen.

Foreslår tiltak

Utvalget har også sett på hvordan arbeidsinnvandrere kan omfattes av integreringspolitikken, og foreslår tiltak for bedre integrering. Et av disse er ny og differensiert integreringspolitikk.

– Regjeringen er svært opptatt av bidraget arbeidsinnvandrerne har gitt det norske samfunnet, og deres levekår og muligheter i Norge. Jeg er veldig glad for å få overlevert denne rapporten. Nå skal jeg bruke tiden på å sette meg godt inn i innholdet, sier Mjøs Persen.

NOUen blir sendt på offentlig høring.