– La integreringsministeren bli flyktningguide

Den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner oppfordres til å bli flyktningguide.
Foto: Kjetil Ree, wikimedia commons
I et debattinnlegg i Budstikka oppfordrer innsendere fra Bærum Røde Kors den nyutnevnte kunnskaps- og integrerings ministeren Jan Tore Sanner (H) til å bli flyktningguide, samtidig deler de tre tips for integrering.
0Shares

I innlegget fra Roar Snedkerud og Kristine Laundal, henholdsvis leder av migrasjonsrådet og koordinator migrasjon for Bærum Røde Kors, stiller de seg positive til Sanners fokus på hverdagsintegrering og planene fremover.

– Dere skal jobbe mot barnefattigdom, for gratis barnehage for beboere på integreringsmottak, redusere gebyr for dem som familie gjenforenes med flyktninger og gjøre det enklere å få godkjent utenlandsk utdanning.

Tips én – ensomhet
Samtidig understreker også begge at integreringen går saktere som følge av man sitter ensom og ikke har venner å prate norsk med, og at det derfor er vanskeligere å skaffe seg et nettverk.

Bekjemp ensomhet og isolasjon hos nyankomne innvandrere og flyktninger. Røde Kors møter årlig tusenvis av flyktninger og innvandrere i våre aktiviteter. Det er påfallende hvor mange som snakker om ensomhet og isolasjon i Norge som sin største utfordring.

Tips to – familiegjenforening
Regelendringer har i de senere år gjort det mer krevende for flyktninger å søke familiegjenforening. Her trekkes det frem at forskning og erfaring viser at det først er når familien er samlet, at integreringen og hverdagslivet kan starte for fullt.

– For mange ville integreringen gått mye fortere hvis de ikke måtte bruke mye tid og overskudd på å bekymre seg for barn og ektefelle som de forsøker å bli gjenforent med. Hodet er et annet sted.

Tips tre – tiltak for menn
– Ikke glem støtte og tiltak rettet mot menn. Norge har en lang tradisjon med integreringstiltak rettet mot kvinner. I Bærum Røde Kors er damedag og norskundervisning for kvinner godt etablerte møteplasser og læringsarenaer for kvinner med minoritetsbakgrunn.

 

Majoriteten av flyktningene er menn, og Snedkerud og Launsdal trekker frem behovet for kloke og gode tiltak for også å styrke mannsrollen og støtte unge menn inn i det norske samfunn.

Bli flyktningguide
I tillegg til sine tips, anmoder også Snedkerud og Laundal den nye integreringsministeren til å følge opp på eget løfte om å mobilisere folk i kommunene til å ta i et tak for integreringsdugnaden.

– Vi vil oppfordre deg som nyutnevnt integreringsminister til å bli flyktningguide for en flyktning bosatt i ditt nærmiljø, og slik bidra til hverdagsintegrering i praksis. Å være flyktningguide gir deg muligheten til å gjøre noe du liker sammen med en som ønsker å integrere seg.