Jobbgaranti mot arbeidsløsheten?

Arbeiderbevegelsen kan ikke lenger neglisjere den økende ledigheten. Den rammer nå flere og flere, og den truer ikke minst med å skape en etnisk bestemt underklasse. Dette skriver Knut Kjeldstadli er professor i historie ved Universitetet i Oslo i Klassekampen.

“En slik ordning må være tilbud til alle som er uten lønnet arbeid, norske statsborgere og andre, også folk med midlertidig opphold (asylsøkere). En ordning må ikke reserveres for innvandrere, det er prinsipielt uriktig og taktisk uklokt. Sjøl om alle bør få et tilbud, vil imidlertid ikke dette løse situasjonen for en god del.”

“Kommunale og statlige etater bør får tilbud om å få tilført arbeidskraft. De etatene som utformer gode opplegg, har forrang. Oppleggene skal omfatte beskrivelse av oppgavene, organisering, ledelse, og for innvandrere må det planlegges muligheter til naturlig å lære og utvikle språk. Det bør vurderes om andre arbeidsgivere, for eksempel organisasjoner eller institusjoner i det sivile samfunnet, skal få det samme tilbudet,” skriver han.

Les hele innlegget: Jobbgaranti mot arbeidsløsheten?