– Takk for meg

Foto: Arkiv
Etter 12 år som leder for Buskerud Innvandrerråd, og 20 års innsats i integrerings- og inkluderingsarbeid, tar norsk-iranske Bijan Gharahkhani en velfortjent hvil. 

Gharahkhani, som er far til Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani, har i løpet av disse årene vært aktiv medlem i rådet.  Nå vil han gi seg i slutten av april, for da er det årsmøte i valgkomiteen i BIR og medlemmene skal finne etterfølgeren som vil overta lederansvaret.

– Buskerud Innvandrerråd er en frivillig organisasjon og jeg kombinert dette med jobben min i Nav, samtidig som jeg har sittet 15 år som fast medlem av kommunestyret i Øvre Eiker kommune som styremedlem av Buskerud Arbeiderpartiet.

Hva har vært de største gledene ved å jobbe med integrering av innvandrere i Norge? Og utfordringer?

– Jeg jobbet for et mer mangfoldig og flerkulturelt norsk samfunn Jeg  er veldig stolt over det frivillige arbeide som vi har gjort, og vi er en organisasjon som jobber hele tiden for å skape møte plasser.Min fokus har vært brobygging og integreringsarbeid til å skape et godt samfunn for alle. Jeg tror på et vi samfunn.

Segregering ser han på som den store utfordringen.

– Buskerud innvandrerråd er opptatt av integrering og inkludering, vi har alltid jobbet for å motarbeide segregering, og det vil vi fortsette med, uavhengig av om vi noen ganger opplever å møte vanskelig temaer. Men det finnes løsninger, og de kan vi sammen klare å finne på.

Brobygging som målsetning
Å være engasjert i meningsfulle, brobyggende og dialogskapende arbeid har vært veien å gå, mener Gharahkhani.

– Målgruppen for BIRs ideer, aktiviteter og arrangementer er hele samfunnet. Vi har stor tro på at i et flerkulturelt samfunn, er sted med behov for gjensidige forståelse og respekt. Vi har som råd vært opptatte av respektfull dialog og god kommunikasjon mellom folk på tvers av kultur og etnisitet. Derfor er organisasjonens hovedmål å skape arenaer hvor forskjellige meninger, folkegrupperinger og kulturer kan møtes.

En todelt arbeidsmodell har vist seg å vise veien.

– Vi har på den ene siden jobbet med å skape et positivt bilde av innvandrere. På den andre siden jobber organisasjonen hardt og målrettet for positiv og effektiv integrering av innvandrere i samfunnet. Vi har tilknyttet oss flere små og store samarbeidspartnere som fylkeskommunen og Fylkesmannen i Buskerud, flere kommuner i Buskerud, IMDI, Kulturdepartement, Innvandrernes landsorganisasjon, og mange frivillige organisasjoner i fylket.

– Vise at vi kan leve sammen
Hva slags råd har du til de som skal følge deg i dine verv?

– Jeg personlig ønsker at vi skal fortsette å vise verden at vi kan leve sammen i fred og fordragelighet, og respektere hverandre som mennesker uavhengig av religion og hjemland. Vi trenger ikke være enige i alt, men vi må snakke sammen og finne felles løsninger. Det må bli slutt på at vi tenker de og vi, men i stedet tenke “oss”, for jeg er meg og du er deg, og sammen har vi hverandre