– Kirkeasylet avskaffes

 
Foto: David Zadig
– Politiets Utlendingsenhet opphever Justisdepartementets retningslinjer og avskaffer egenhendig kirkeasylordningen, er tonen fra biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

Kommentaren fra Nordhaug (bildet) er en reaksjon på forklaringen fra Politiets Utlendingsenhet (PU) på hvorfor de hentet ut en afghansk familie som hadde gått i kirkeasyl hos frimenigheten Nytt Liv Sunnhordland, melder Vårt Land

Kritikken har vært sterk etter politiaksjonen mot forsamlingshuset Betania på Fitjar i Hordaland. Politiet har hevdet at det er snakk om et bolighus som ikke er omfattet av retningslinjene for kirkeasyl. Menigheten, kommunen og ordføreren sier derimot at det er en kirke eller et bedehus.

I Politisk Kvarter på NRK tirsdag sa fungerende juridisk leder i Politiets utlendingsenhet (PU) Kristel Lee Høgslett følgende:

– Hvis en familie bor der mer eller mindre permanent, og har gjort det over såpass lang tid som det er tale om her, så kan vi vanskelig se at bolighuset primært er brukt til de formålene som kirkebygg og bedehus normalt blir brukt til, sa hun.

– Opphever kirkeasyl i praksis
Bjørgvin-biskopen er “sterkt kritisk” til argumentasjonen.

– Når noen har gått i kirkeasyl vil det jo alltid være tilfelle at det faktisk er noen som bor i bygget. Om de gjør det over kortere eller lengre tid, er ikke av prinsipiell betydning. Vi har eksempel på kirkeasyl som har vart mye lenger enn dette. Hvis vi skal ta denne argumentasjonen på alvor, så betyr det at Politiets utlendingsenhet i realiteten opphever forskriftene Justisdepartementet har gitt, og avskaffer kirkeasylet som en tradisjonell ordning, sier han, ifølge Haugesunds Avis.

Går rettens vei
Ifølge Bergens Tidende leverte advokaten til den afghanske familien, Jostein Løken, tirsdag en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete.

Advokaten ber om utsettelse av tvangsretur i påvente av at familiens ankesak behandles i lagmannsretten.