Island vil forby gutte-omskjæring

Rituell omskjæring av, som her på bildet, guttebarn kan bli forbudt på Island, etter et lovforslag i det islandske parlamentet, Alltinget.
Foto: Jake Britton
I påvente av vedtaket av ett nytt lovforslag, kan Island bli Europas første land som forbyr omskjæring av guttebarn. Barneombud Anne Lindboe håper at Norge vil følge i Islands fotspor.
0Shares

På Fremskrittspartiets landsmøte i mai i fjor gikk partiet inn for å forby rituell omskjæring av guttebarn. Dette til tross for sterk motstand fra flere delegater. Omskjæringsdebatten har også forsert i andre partier, deriblant SV og MDG som i fjor fremmet forslag om aldersgrense, skriver NRK.

Lovforslaget, som trekker frem at omskjæring på unge gutter er et brudd på barnas rettigheter som står i strid mot FNs barnekonvensjon, ligger for tiden til behandling i Alltinget. Her trekkes det også paralleller til kvinnelig kjønnslemlestelse, som allerede er forbudt i flere europeiske land.

Stiller seg positiv
Barneombud Anne Lindboe er en av de som stiller seg svært positivt til forslaget. Hun tror likevel at det kommer til å ta tid før et slikt lovforslag kommer til Norge.

Foto: Arkiv.
Foto : Prototype, wikimedia commons

– Jeg tror på sikt at det kommer her også, men hvor lang tid det tar vet jeg ikke. Det er nok en fordel at andre land går foran, så der heier jeg på Island, sier hun.

Har fått kritikk
Lovforslaget har så langt fått kritikk fra jødiske og muslimske trossamfunn både på Island og utenfor landets grenser. Omskjæring er en forpliktelse i jødedommen, men er derimot ikke pålagt i islam.

Rolf Kirschner, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet og tidligere leder i Det mosaiske trossamfunn, sier omskjæring er en flere tusen år lang tradisjon, og synes at diskusjonen er urimelig.

– Inngrepet gir vitterlig ikke de store komplikasjonene mange beskriver. Jeg kan ikke se at dette skal være et så stort problem at man til og med skal straffeforfølge med inntil seks år fengsel, sier Kirschner til NRK, som har diskutert temaet med Lindboe flere ganger.