136 «oktoberbarn» har søkt på nytt

«Oktoberbarna» er afghanere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. Bildet er fra Røde Kors Ungdom Oppegård da de aktivitet for barn på asylmottak
Foto: rodekors.no
Ved utgangen av februar har UDI fått 136 asylsøknader etter Stortingets oktoberbarnvedtak i fjor høst. Så å si alle søknadene er fra afghanske menn.

Om lag halvparten, 61 søkere, ser ut til å oppfylle de kriteriene som Stortinget har bestemt, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI antar at det er om lag 200 personer som kan omfattes av ordningen. Fristen for å søke går ut 2. mai.

– Vi er godt i gang med å informere dem det gjelder, men det er en utfordrende jobb å nå alle. Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre informasjonsarbeidet så optimalt som mulig, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal.

Hun forteller at UDI allerede har startet opp prosessen med de første innkomne sakene.

«Oktoberbarna» er afghanere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i Afghanistan. Stortingsflertallet bestemte i november 2017, mot Frp og Høyres stemmer, at disse skal få vurdert saken på nytt og at utlendingsmyndighetene må ta hensyn til om de er sårbare, har omsorgspersoner og nettverk der de sendes.

Det er asylsøkernes alder på det opprinnelige vedtakstidspunktet som gjelder.

De som kan søke på nytt, er de som fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, og har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til 18-årsdagen. I tillegg må de i siste vedtak ha blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

(©NTB)