Inngår samarbeid med NAV og voksenopplæringen

En god del flyktninger har god kompetanse og yrkesfaglig utdanning når de kommer til Norge (Foto: Illustrasjon)
Foto: bedriftsforbundet.no
NAV trenger tilgang til flere bedrifter som kan tilby praksis til flyktninger som deltar i introduksjonsprogram. Nå får de hjelp av Bedriftsforbundet.

For med sine 4.100 medlemsbedrifter håper Bedriftsforbundet at de både kan ta samfunnsansvar, gi arbeidstrening for flyktningene, samt tilby dyktige fremtidige medarbeidere til de små og mellomstore bedriftene i Oslo og omegn.

– Det finnes svært god kompetanse blant flere av flyktningene som kommer til Norge, og i tillegg har det de siste årene kommet gode ordninger for mentor- og inkluderingstilskudd som kan gjøre det også lønnsomt økonomisk å bidra til et bedre samfunn, så vi håper dette virkelig blir en vinn-vinn-situasjon, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen til bedriftsforbundet.no.

Har god arbeidserfaring
NAV og Oslo Voksenopplæring Skullerud samarbeider rundt gjennomføringen av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Deltakerne i programmet er bosatte flyktninger, og de har en programrådgiver i NAV som er ansvarlig for å finne praksisplasser.

Deltakerne har lønn i programmet, og to dager i uken er målet at deltakerne skal være i en bedrift. 

– Vi opplever at mange av flyktningene har god praktisk erfaring fra sitt hjemland. Flere har jobbet i håndverkeryrker, og er veldig motiverte for å jobbe. De kan virkelig bidra hvis de får muligheten. Vi er veldig glade for at Bedriftsforbundet ønsker å være en formidlingskanal for oss fremover, sier koordinator for introduksjonsordningen, Castens Obeng.

En form for kompensasjon
Det å ta imot folk på arbeidstrening krever opplæring og oppfølging, og selv om flykningene kan en del norsk når de skal ut i praksis, krever det også innsats fra bedriftene de utplasseres i. NAV kan tilby mentortilskudd som er et tilskudd for å frikjøpe en kollega for å gi personen som er i arbeidstrening ekstra bistand i oppstartfasen. I tillegg kan de gis inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

– Vi møter stadig fornøyde arbeidsgivere som har folk i praksis, og det er viktig at bedriftene ikke føler de taper på å gjøre arbeid tilgjengelig for våre nye landsmenn og bidra til et godt samfunn. Derfor kan man få lønnskompensasjon og liknende. Det gjør det også mer attraktivt å oppdage at disse menneskene kan være flotte ressurser inn i bedriften, forteller Obeng.