Hevder pressen underraporterte Kongens rasisme-oppgjør

FORLOVET: Kronprinsesse Märtha Louise og shaman Durek Verret.

På sin hjemmeside har kongehuset kommentert den rasistiske netthetsen, som Verrett blant annet har blitt utsatt for på sosiale medier, slik:

– Vi er også opptatt av å kunne leve godt sammen, på tross av ulikhet. De rasistiske holdningene Durek Verrett har vært utsatt for, spesielt på sosiale medier, tar vi sterk avstand fra.

Videre uttaler Kongen:

– Det er en styrke at Kongehuset reflekterer det etniske mangfoldet som finnes i Norge.

Denne siste setningen har blitt glemt blant flere av de store norske medier, da de omtalte at prinsessen ikke skal presentere kongehuset lenger.

Følgende uttalelse har i større grad blitt referert til, men har havnet langt nede i omtalen.

– Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan direkte eller indirekte, bevisst eller ubevisst rasisme kan oppleves, for oss som ikke står i det selv. Det er dessverre mange i Norge i dag som opplever diskriminering og rasisme. Dette må vi i fellesskap arbeide for å få slutt på.

Kongens tydelige avstand fra rasismen som Verett har blitt utsatt for, har heller ikke vært i fokus i dekningen til norsk presse.

Kritikk fra prinsessen

Prinsesse Martha Louise, som tidligere har vært kritisk til pressens omtale av hennes forlovede, har reagert på hvordan norsk presse har oversett et viktig antirasistisk budskap.

– Hvorfor har ikke den norske pressen nevnt denne delen av pressemeldingen i forbindelse med mitt fratreden fra alle offentlige og kongelige plikter. Ser de ikke det som viktig når Kongen tar opp rasisme?, skriver hun i et Instagram-innlegg.

Videre viser hun til en artikkel, lagt ut på nettstedet Royal Central, som viser til hele pressemeldingen.

– Norges mest kritiserte

I et nylig intervju med SVT, som ble gjengitt i NRK, retter hun også kritikk mot norsk presse og hevder hun er den mest kritiserte personen i Norge.

Hun kritiserer mediene for deres behandling av både henne selv, hennes avdøde eksmann Ari Behn og forloveden Durek Verrett.

– Jeg håper de kan være mildere mot Durek, sier hun i intervjuet, skriver Medier24.

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen gir prinsessen rett i at hun har måttet tåle mye.

– Statsminister Støre får mer kritikk enn henne. Men hun har et poeng fordi hun har fått kritikk jevnt fordelt utover de siste 16 årene. Kanskje ikke så intens kritikk som det kan være i politikken til tider, men hun er i dette for livet og ikke for en kort periode, sier han til Aftenposten.

Rasisme i det britiske kongehus

Rasismekontroverser i europeiske kongehus er ikke bare et norsk fenomen. Under et intervju med Oprah Winfrey høsten 2022, fremmet prins Harry og hertuginne Meghan en rekke anklager mot den britiske kongefamilien.

Blant annet hevder de at medlemmer av den britiske kongefamilien var bekymret for hvor mørk hud sønnen deres ville få. Paret fortalte at rasismen i Storbritannia var en av årsakene til at de valgte å forlate landet, og bosatte seg i USA.

En av Dronning Elizabeths tidligere pressetalsmenn har tidligere tilbakevist at det finnes rasistiske holdninger i den britiske kongefamilien.

Hvordan har pressen omtalt?

En kort gjennomgang av saker som omtaler hetsen av Durek viser at blant annet NRK og Aftenposten har direktesitert fra NTB. Saken er også omtalt i Nettavisen, Se & Hør og TV2.

I forkant av de norske og britiske kongehusenes oppgjør skrev Aftenposten flere kommentarsaker om rasisme-hetsen, blant annet en tekst av Paul Thomas, lagt ut i Aftenpostens nettutgave august 2022. Innlegget hans fikk et tilsvar fra forfatter og samfunnsdebattant Guro Sibeko 11.08.

NRK skrev også en sak i etterkant, om prins Harrys ros av kong Haralds uttalelser mot rasisme. Sjaman Verrett skrevet dette på sin Instagram-konto:

«Takk, prins Harry, for at du løfter frem dette viktige budskapet. Du har rett, det er virkelig stort. Det er på tide at flere kongehus tar avstand fra rasisme. (…) Jeg er så stolt og beæret over å ha en kommende svigerfar som kong Harald, som står opp for meg og min kjære.»

En av de få som har sitert hele pressemeldingen er den alternative nyhetssiden Sosialnytt. Sosialnytt skriver blant annet:

– I et innlegg på Instagram lurer Verrett på om pressen er redde for å «miste momentumet av hat mot ham slik at de ikke får solgt avisene sine» om de ikke deler dette budskapet fra Kongen.

– Nødt til å ha mer pressedekning

Nestleder i Minotenk, Lisa Esohel Knudsen, vil mer enn gjerne ha mer dekning av rasehets fra pressens side.

Nestleder i Minotenk. Lisa Esohel Knudsen, sier pressen i større grad bør kunne dekke rasistisk hets på sosiale medier (Foto: Arkiv).
Foto : Anna A. Oftedal

– Generelt mener vi at rasistisk hets på sosiale medier er noe pressen burde dekke i større grad, fordi vi vet at det skjer i alt for stor grad. Og det at Durek Verrett har opplevd å få grov rasistisk hets i sosiale medier er selvsagt et helt reelt problem, sier Knudsen til Utrop.

Hun påpeker at Verrett stadig omtales i pressen.

— Selv om vi opplever at pressen har satt lys på hetsen tidligere, er det jo interessant å høre om hvorfor den rasistiske hetsen ikke ble vurdert som en «større» sak da kongehuset publiserte uttalelsen.

Når prinsessen er offentlig påvirkningsaktør

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, sier til Utrop at kritikk og debatt om pressens rolle er noe som ønskes velkommen fra alle.

– Vi har registrert at prinsesse Märtha Louise ved flere anledninger og særlig på sosiale medier har gitt uttrykk for synspunkter på mediedekning generelt og i enkeltsaker. Det har hun selvsagt anledning til – i likhet med alle andre. Hun har også mulighet til å rette klager til den enkelte redaktør og til å benytte seg av muligheten til å klage til pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg.

Uvanlig å referere ordrett

Nybø deler ikke inntrykket av at mediene har underdekket rasismen som Durek Verrett har vært utsatt for.

– Flere medier har laget saker om hvordan Verrett har opplevd mottakelsen i Norge – blant annet har han fortalt om rasisme og drapstrusler. Det har også blitt nevnt i ulike sammenhenger der mediene har sitert fra parets uttalelser på sosiale medier. Mange norske medier har den siste tiden laget saker om Durek Verretts støtte til prins Harrys oppgjør mot rasisme. Der er også kong Haralds klare standpunkt mot rasisme trukket fram.

Samtidig er det ikke vanlig at mediene refererer ordrett fra en pressemelding, mener hun.

– Den pressemeldingen det vises til her ble sendt ut i forbindelse med at prinsessen avsluttet sine offisielle oppgaver for Kongehuset. Det var jo det som var den sentrale nyheten i den saken. Det er ikke vanlig at mediene refererer pressemeldinger ordrett og i sin helhet.

Viktig å snakke om rasismedekning

Hvorfor uttalelsene om rasisme ikke er nevnt av de store mediene i forbindelse med pressemeldingen fra november, kan hun ikke svare på.

– Journalistiske prioriteringer gjøres i den enkelte redaksjon, så det spørsmålet må nesten rettes til den enkelte redaktør. Men det er selvsagt interessant å diskutere hvorvidt rasisme er underdekket i mediene og i samfunnsdebatten generelt og knyttet til rollene til prinsessen og Durek Verrett spesielt. Det er bra at disse spørsmålene blir løftet frem.

Redaktør: – To ulike narrativer

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum sier til Utrop at kongehusets aktiviteter snarere over-enn underrapporteres.

Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, oppfatter diskusjonen om Durek Verrett som to ulike narrativer (Foto: Arkiv).

– Norsk presse har heller ikke noen plikt til å referere alt som skrives på Kongehusets hjemmeside.

Han oppfatter diskusjonen om Durek Verrett som to ulike narrativer.

– Vi har på den enes siden påstander om rasisme på den ene siden, og og påvisning av kvakksalveri, på grensen av bedrageri, på den andre. Jeg ser ikke de to narrativene i direkte sammenheng. Verrett og prinsessen må finne seg i kritikk av kommersialisering av udokumenterte helsetjenester, og kritikken får større berettigelse og styrke av rolleblandingen med Kongehuset.

Skal ikke godta rasisme

Stavrum sier ingen, heller ikke Durek Verrett, skal eller bør finne seg i rasisme.

– Etter mitt syn er både angivelig rasistiske uttalelser mot Durek Verrett og prinsessens/Verretts kommersielle virksomhet saker som fortjener offentlig søkelys. Men det er usaklig hvis rasismepåstander blir en slags lynavleder for legitim og viktig kritikk mot en kommersiell utnyttelse av folks sykdommer på tvilsomt grunnlag.

– Sosiale medier er ikke pressen

Fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, tar også forbehold om kritikken.

Fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, sier hver redaksjon bør ta sine egne avgjørelser (Foto: IJ)
Foto : Astrid Waller

– Det kan selvsagt ha en viss nyhetsinteresse at Kongen tar opp rasismen som Verrett har møtt, men det er ingen nyhet at Kongen tar til orde mot rasisme. Det har han gjort adskillige ganger. Pressemeldingens innhold er derfor ikke særlig oppsiktsvekkende. Det skulle nesten bare mangle at ikke Kongen forsvarer et framtidig familiemedlem mot rasisme.

Uttalelsen fra kongehuset er forresten heller ikke en regulær pressemelding på kongehusets hjemmeside, mener Aas Olsen.

– Uttalelsen står som «Utdypende informasjon omkring at Prinsessen avslutter sine offisielle oppgaver for Kongehuset» i en lenke nederst i en pressemelding om at «Prinsesse Märtha Louise frasier seg sine offisielle oppgaver». Etter at denne pressemeldingen ble sendt ut, har kongehuset publisert 19 andre pressemeldinger – mest om hva medlemmene av kongehuset gjør. Det er bare er de om Kongens sykmelding like før jul som har fått stor oppmerksomhet.

– Har pressen underdekket saken?

– Det er ikke mulig å finne ett svar på hvorfor pressen ikke har «nevnt denne delen av pressemeldingen i forbindelse med mitt fratreden fra alle offentlige og kongelige plikter», slik Märtha Louise spør om.

Hver redaksjon tar sine egne avgjørelser, sier Aas Olsen.

– Det kan likevel være interessant å diskutere om pressen alt i alt har underdekket rasismen mot Verrett. Han har fått legitim kritikk, og som medlem av kongefamilien må ha tåle dette.

Utrop har prøvd å komme i kontakt med sjaman Durek Verrett, uten å lykkes