Gebyr ved søknad om oppholdstillatelse

0Shares

Samtidig foreslår departementet at det innføres et gebyr på 1000 kr for å få behandlet søknad om statsborgerskap.

Departementet mener dette vil redusere omfanget av mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader.

-Når det må betales gebyr vil søkere etter all sannsynlighet legge mer forarbeid i en søknad, slik at den er fullstendig utfylt og all nødvendig informasjon er til stede, før man går til det skritt å sende inn søknaden. Dette vil kunne spare forvaltningen for tid og ressurser, heter det ifølge departementet.

Departementet understreker at det ikke er aktuelt med gebyr ved søknad om asyl da dette ville kunne medføre at utlendinger med et beskyttelsesbehov ble avskåret fra å søke om beskyttelse i Norge.