– Hver samtale teller

– Lokale moskeer og kirker må bidra mer i nærområdet, sier Arshad Jamil i MDN.
Foto: Privat
Neste uke skal Muslimsk Dialognettverk (MDN), som representerer over 30.000 muslimer, arrangerer den store dialogkonferansen.

Hensikten er, ifølge MDN i en pressemelding, å synliggjøre hvorfor dialogen er viktig i dette samfunnet vi lever i.

Årets tema er Moskeenes bidrag i lokalsamfunnet og kvinners rolle i moskeene. Fremover skal man ha søkelys på moskeenes rolle i lokalsamfunnet slik at dialogen kan flyttes til grasroten.

Arshad Jamil som er styremedlem i MDN og konferanseansvarlig er helt tydelig på at vi ikke må undervurdere effekten av mikrodialog.

– Vi har nå i flere tiår hatt et godt dialogklima blant religiøse ledere i Norge. Vi har også god dialog med myndigheter. Men vi har i lengre periode etterlyst hvordan vi kan flytte dette til grasroten. Vår løsning er at lokale moskeer og kirker må bidra mer i nærområdet, sier han i pressemeldingen.

Ny undersøkelse om kvinners rolle

Senaid Kobilica, leder for Muslimsk Dialognettverk, er opptatt av å inkludere kvinner i moskéarbeid i enda større grad.

Senaid Kobilica, leder for Muslimsk Dialognettverk, fokuserer på inkluderingen av  kvinner i moskéarbeidet (Foto: Arkiv).
Foto : Kristian Fabrizio Mendoza

Under konferansen skal man presentere funnene som ble gjort i en forskningsrapport om kvinners rolle i moskeene, i tillegg til å holde en panel bestående av kvinnelige ledere i islamske trossamfunn.

Jeg tror mange ble overrasket over hvor mye makt kvinner har i moskeene egentlig. Det er viktig å fremme kvinners posisjon i de islamske trossamfunnene. Det handler om å nyttiggjøre seg av kvinnenes enorme kompetanse. Noen ligger foran andre og alle trossamfunn må få lov til å bruke den farten de trenger, sier Senaid Kobilica, leder for Muslimsk Dialognettverk.