Flerkulturelle politibetjenter utsettes for verbal rasisme

Etniske majoritetspolitifolk har i flere tilfeller kommet med subtil rasisme overfor kolleger med flerkulturell bakgrunn, viser ny forskning.
Foto: Politiet/Twitter
NIBR har undersøkt om politifolk i patruljetjeneste opplever rasisme fra egne kollegaer. Resultatene viser at enkelte politifolk med minoritetsbakgrunn er utsatt.

Flere av respondentene viste til eksempler på “verbal rasisme”, ifølge OsloMet.

Én informant forteller at en kollega forsøkte å være morsom ved å si «Allahu akhbar» og løfte en finger i været. En annen fikk tilbakemeldingen: «Faen, du skriver jo bra norsk!».

Andre fortalte om erfaringer med å få spøkefulle kommentarer om de er infiltratører fra kriminelle miljøer. Flere opplevde at kollegaer på ulike måter satte spørsmålstegn ved deres lojalitet.

Opplevelse av annerledeshet

Episodene beskriver hverdagen til politifolk med minoritetsbakgrunn i Østlandsområdet, fortalt til forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, Mariann Stærkebye Leirvik.

I forskningen brukes gjerne begrepet «mikroaggresjoner» for å fange opp mer subtile former for rasisme.

– Hensikten med begrepet er å fange opp ytringer og handlinger som kan framstå som harmløse og trivielle sett fra utøvers side, men som likevel oppleves som skadelige, ydmykende og nedverdigende for mottakere, sier hun til OsloMet.

Forskeren har vært med politipatruljer på jobb, og hun har intervjuet politifolk med etnisk minoritetsbakgrunn som jobber i patruljetjeneste.

– De jeg snakket med, forteller at de trives med å jobbe som politi, og at kollegaene er mye av grunnen til det. Samtidig har de erfaringer med at kollegaene ser på dem som annerledes, sier Leirvik til OsloMet.

Føler at de må overprestere

Flere av respondentene forteller at de får kommentarer knyttet til sin etnisitet, både fra nære kollegaer og kollegaer de kjenner mindre godt. Andre fortalte om erfaringer med å få spøkefulle kommentarer om de er infiltratører fra kriminelle miljøer.

Studien viser også at politifolk med minoritetsbakgrunn ofte må vise at de er veldig gode i jobben sin, og aller helst være flinkere enn de andre.

– Hvis de ikke presterer godt nok, eller gjør en feil, er de redde for å «bli en historie» i politietaten, og dermed gi alle etniske minoriteter et dårlig rykte, sier Leirvik til OsloMet.