Forskning: Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

– I et homogent land som Norge er det vanskelig å snakke om rasisme, sier Cora Alexa Døving, forsker ved Holocaustsenteret i Oslo.
Foto: HL-senteret
– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving.
84Shares

Forskeren er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge, ifølge kjonnsforskning.no.

– Ideen til boka kom etter at Black Lives Matter-bevegelsen nådde Norge og satte sitt preg på den offentlige debatten våren 2020, sier Cora Alexa Døving, forsker ved Holocaustsenteret i Oslo, sier hun til nettstedet.

– Allmennheten fikk tilgang på erfaringsbaserte fortellinger fra norske forhold som gjorde at man begynte å snakke om rasisme på en helt ny måte.

Vanskelig og kontroversielt emne

Døving har tidligere skrevet boka Hva er rasisme sammen med Sindre Bangstad, men vil ikke kalle seg rasismeforsker.

– Men jeg har deltatt i mange offentlige diskusjoner om temaet, og blitt møtt med sterk kritikk hver gang jeg har brukt ordet rasisme.

Årsakene til at det har vært så vanskelig å snakke om rasisme i Norge, er flere, ifølge Døving.

– Å snakke om rasisme i en nasjon som ser på seg selv som så homogen som i Norge er vanskelig. En annen forklaring er at historisk har folk flest sett på rasismen i Norge som et fenomen knyttet til nynazismen og ytre høyre.

– Norge oppfattes ikke som rasistisk

Ronald Mayora Synnes er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder. Han er også medlem av Kildens faglige råd og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Forsker Ronald Mayora Synnes tror rasisme er et kontroversielt tema i et samfunn som det norske (Foto: Privat).
Foto : Erland Grøtberg

Synnes tror forskere har en tendens til å forske på det de selv har erfaring med og interesse for. I tillegg er rasisme et kontroversielt tema.

– Særlig i et land som Norge, hvor man har en felles oppfatning om at man lever i et samfunn som ikke er rasistisk, sier han til kjonnsforskning.no.

Kjønnet rasisme

Forskningen hennes viser at kvinner og menn opplever ulike former for rasisme.

– Gutter og menn blir oftere utsatt for skjellsord og primitivisering. For eksempel ved at de blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, sier Døving til kjonnsforskning.no.

– Mens jenter og kvinner i større grad enn menn blir møtt med avsky knyttet til utseende. Mange opplever å bli kalt skitne og stygge som barn, mens de som voksne opplever seksualisert rasisme. I tillegg hadde mange kvinner med østasiatisk utseende blitt møtt med forestillinger om at de var passive og underdanige.