Forskning: Rasisme rammer kvinner og menn forskjellig

– I et homogent land som Norge er det vanskelig å snakke om rasisme, sier Cora Alexa Døving, forsker ved Holocaustsenteret i Oslo.
Foto: HL-senteret
– Menn blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, mens jenter og kvinner i større grad blir møtt med avsky knyttet til utseende, sier Cora Alexa Døving.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Forskeren er redaktør for en ny bok om rasisme i Norge, ifølge kjonnsforskning.no.

– Ideen til boka kom etter at Black Lives Matter-bevegelsen nådde Norge og satte sitt preg på den offentlige debatten våren 2020, sier Cora Alexa Døving, forsker ved Holocaustsenteret i Oslo, sier hun til nettstedet.

– Allmennheten fikk tilgang på erfaringsbaserte fortellinger fra norske forhold som gjorde at man begynte å snakke om rasisme på en helt ny måte.

Vanskelig og kontroversielt emne

Døving har tidligere skrevet boka Hva er rasisme sammen med Sindre Bangstad, men vil ikke kalle seg rasismeforsker.

– Men jeg har deltatt i mange offentlige diskusjoner om temaet, og blitt møtt med sterk kritikk hver gang jeg har brukt ordet rasisme.

Årsakene til at det har vært så vanskelig å snakke om rasisme i Norge, er flere, ifølge Døving.

– Å snakke om rasisme i en nasjon som ser på seg selv som så homogen som i Norge er vanskelig. En annen forklaring er at historisk har folk flest sett på rasismen i Norge som et fenomen knyttet til nynazismen og ytre høyre.

– Norge oppfattes ikke som rasistisk

Ronald Mayora Synnes er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder. Han er også medlem av Kildens faglige råd og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Forsker Ronald Mayora Synnes tror rasisme er et kontroversielt tema i et samfunn som det norske (Foto: Privat).
Foto : Erland Grøtberg

Synnes tror forskere har en tendens til å forske på det de selv har erfaring med og interesse for. I tillegg er rasisme et kontroversielt tema.

– Særlig i et land som Norge, hvor man har en felles oppfatning om at man lever i et samfunn som ikke er rasistisk, sier han til kjonnsforskning.no.

Kjønnet rasisme

Forskningen hennes viser at kvinner og menn opplever ulike former for rasisme.

– Gutter og menn blir oftere utsatt for skjellsord og primitivisering. For eksempel ved at de blir sammenliknet med dyr, og får dyrelyder ropt etter seg, sier Døving til kjonnsforskning.no.

– Mens jenter og kvinner i større grad enn menn blir møtt med avsky knyttet til utseende. Mange opplever å bli kalt skitne og stygge som barn, mens de som voksne opplever seksualisert rasisme. I tillegg hadde mange kvinner med østasiatisk utseende blitt møtt med forestillinger om at de var passive og underdanige.