Forskere: Rasisme sees som noe overdrevent

Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes ved UiA skriver i kronikk at rasisme fortsatt sees på som overdrevet i det norske samfunnet.
Foto: Erland Grøtberg
Fortsatt er det mange mennesker som fortsatt ser på rasisme som noe som er overdrevet. Noe som ikke skjer i Norge, mener forskere.
84Shares

Førsteamanuensisene Ronald Mayora Synnes ved UiA, og Lars Laird Iversen, ved MF vitenskapelig høyskole, viser til i en kronikk i Forskersonen til de to rasismeepisodene med Bernt Hulsker og komikeren Atle Antonsen.

Hulsker, som bruke et rasistisk skjellsord, ble dømt for hatytringer. Antonsen, som sa til forfatter Sumaya Jirde Ali at “hun var for mørk til å være her” på Bar Boca høsten 2022, og i tillegg brukte fysisk makt, fikk saken henlagt.

– Måten sakene ble diskutert på, og de ulike forståelsene av rasisme som kom til syne, viser at det fortsatt er behov for mer informert kunnskap om temaet. Mange som utøver rasisme, ser ikke på seg selv som rasister. Kjendisenes uttalelser tyder også på mangel på kunnskap om mekanismer som fører til rasisme og konsekvenser den har for de av oss som opplever det.

Nye begreper som avfeies

Begreper som strukturell rasisme, mikroaggresjoner, interseksjonalitet og kritiske hvithetstudier setter et kritisk søkelys på vante forestillinger om rasisme.

Ofte blir slike teorier avfeid, som abstrakte, og som begreper som ikke kan relateres til det norske samfunnet.

– Vi må prøve ut nye teorier på norske forhold i konkrete studier, og vurdere teorienes fruktbarhet. Målet er hverken å importere eller forkaste Amerikansk teori ukritisk, men å utvikle et fagspråk for å forstå rasisme på norsk.

Les mer på Forskersonen