-EU medlemskap vil ramme flyktninger

0Shares

-At et dårlig prosjekt gjøres større og mer omfattende, gjør ikke prosjektet mindre dårlig. De samme argumentene mot EU gjelder like fullt som i 1994, mener organisasjonen.

En ny debatt rundt EU er blitt tatt opp i det siste. Et av argumentene for EU-medlemskap er at Norge ikke bør stå utenfor men bør heller “gå inn for å påvirke”.

Til dette sier SOS-Rasisme at EUs flyktningpolitikk ikke blir bedre av at Europas flyktningpolitiske versting går inn i EU.

SOS Rasisme mener også at Norge bør si opp tilknytningsavtalen til Dublin-konvensjonen og gå ut av Schengen.

-Disse avtalene, som Norge har knyttet seg til med et uttalt mål om å
“stoppe asylstrømmen”, er et hån mot retten til å søke om asyl slik den er
klart nedfelt i menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen.