Kunnskapsbyråd ut mot norskprøve-avlysning

Kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) frykter for at norskprøve-avlysningen tidligere i sommer kan ødelegge for folks sjanse på jobbmarkedet.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), reagerer sterkt på at norskprøven for innvandrere ble utsatt.
0Shares

Gjennomføringen av den skriftlige delen av norskprøven for voksne innvandrere ble stanset siste uke i mai som følge av tekniske problemer med IT-firmaet som leverte Kompetanse Norge den tekniske løsningen til eksamen.

Utsettelsen har fått kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen til å komme med sterk kritikk.

– Norskprøvene er inngangsvilkåret for oppholdstillatelse, statsborgerskap, opptak til utdanning og inngang til arbeidslivet i Norge. For mange mennesker er disse norskprøvene nøkkelen til et liv i Norge. Oslo har vært særdeles tålmodige overfor regjeringens håndtering av systemet med norskprøver i mange år, men nå er det nok. Nå må noe gjøresm sier byråden.

Systemproblemer i flere år
Hun påpeker at siden regjeringen la om prøvene fra papir til digitale prøver i 2014, har systemet med  norskprøvene skapt enormt mye frustrasjon.

– Oslo har sendt mange brev og vært i mange møter med IMDi, Kompetanse Norge og departementet for å melde fra om et system som ikke er holdbart.  Lærere som jobber i voksenopplæringen i Oslo har brukt hundrevis av timer på å rette feil som det digitale systemet har skapt.

Thorkildsen ser på systemkollapsen som uheldig.

– I Oslo har vi nå godt over 1.000 deltakere som skulle tatt norskprøven i disse dager, men som må utsette den på ubestemt tid.  444 har gjennomført prøven, men på grunn av feil i systemet er  det usikkert om prøveresultateten kan godkjennes. På landsbasis rammet dette opp mot 14.000 personer i løpet av slutten av mai og tidlig juni.

Kan føre til flere NAV-klienter
Kunnskapsbyråden ser for seg at flere må få NAV-hjelp for å klare seg.

– Konsekvensen av et elendig system er at folk ikke kommer seg i jobb, og må leve av stønader fra NAV på ubestemt tid. De aller færreste ønsker å leve av stønader. De vil i jobb, så raskt som mulig. Er ikke regjeringen interessert i at flest mulig innvandrere som har lovlig opphold i Norge skal komme raskt ut i jobb? Hvis svaret er ja, må regjeringens førsteprioritet være å gjøre noe med norskprøvene. Byrådet i Oslo kan ikke lenger leve med at folk får livene sine satt på vent, fordi regjeringen ikke klarer å få på plass et digitalt prøvesystem.

– Nødt til å ha endring
Karin Steenstrup, kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskapi Oslo kommune, sier dette kan ikke fortsette slik.

– Troverdigheten til norskprøvesystemet og regjeringens håndtering av gjentatte feil i dette systemet er allerede svært lav. Lærere i Oslo Voksenopplæring har i flere år brukt mye tid på manuelt rette opp feil som det tekniske systemet har skapt, slik at prøvebevisene som den enkelte deltaker får skal være av best mulig kvalitet.

Bekymringsverdig
Skribent, samfunnsdebattant og norsklærer Kari Gellein mener situasjonen har skapt bekymring.

IT-problemene har skapt ekstra stress og usikkerhet for mange av eksamenskandidatene, sier norsklærer Kari Gellein.
Foto : Privat

– Flere rakk ikke å gjennomføre de første prøvene. Noen har også fått nye datoer via sms noe som er greit nok. Men det er bekymringsverdig at et så viktig tilbud, som er så avgjørende for integreringen til det norske samfunnet, ikke kan fungere bedre teknisk. Norskprøven er viktig, og ved å ikke kunne ta den så vil dette ha negative konsekvenser.

Norsklæreren tenker spesielt på mange som hadde sin siste mulighet for å bestå norskprøven i løpet av uken avlysningen skjedde.

– For de er den eneste muligheten at de tar opp norskprøven som privatister. Alt i alt skaper dette ekstra stress og usikkerhet for eksamenskandidatene, sier hun.

Sikkerheten førsteprioritet
Kompetanse Norge-direktør Gina Lund sier på sin side til kompetansenorge.no at sikkerhet for prøven er førsteprioritet.

Kompetanse Norge-direktør Gina Lund er klar over utfordringene og beklager at IT-problemene har ført til utsettelse av norskprøven.
Foto : Claudio Castello

– Vi har undersøkt nærmere om serverne er utsatt for ekstern påvirkning.

Kompetanse Norge vil komme tilbake til en eventuell prøvegjennomføring straks man får mer oversikt over situasjonen.

– Vi er klar over utfordringene dette medfører, og beklager sterkt. Samtidig er norskprøven viktig, fordi den er inngangsvilkår for både oppholdstillatelser og statsborgerskap i Norge. Enovate AS er teknisk leverandør av prøvetjenestene. Vi jobber nå på spreng sammen med Enovate for å få løse problemene, slik at norskprøven kan gjennomføres feilfritt og sikker, sier Lund.