Forskere: Norsk friluftsliv gir god integrering

Friluftslivet kan i sterkere grad bidra som inngangsport for nynakomne inn i det "norske", mener forskere (Foto: Illustrasjon).
Hos DNT Drammen har 70 prosent av deltakerne på Kom-deg-ut-dagen flerkulturell bakgrunn. Nå vil forskere undersøke om friluftsliv kan bidra til god integrering i andre deler av landet.

Havva Curkukaya, opprinnelig fra Tyrkia og nå fagsjef for inkludering i DNT Drammen, forteller de oppmøte på innovasjonssenteret i Ringebu om sine erfaringer med å få med innvandrere ut i naturen.

 
Foto : Privat

– Det er ikke troverdig når nordmenn, som er født med ski på beina, sier at det er lett å lære å gå på ski. Men det er troverdig når jeg med min bakgrunn og kultur forteller hvordan jeg lærte å gå på ski som 35-åring, sier hun, ifølge forskning.no.

Tilhørere er representanter fra DNT Gudbrandsdalen, fagpersoner fra NAV, Flyktningtjeneste, voksenopplæringen og forskere Mari Bjerck og Tor Arnesen.

Friluftsliv som inngangsport
Innovasjonsseminaret i Ringebu er del av forskningsprosjektet SIMRA, som ser på forskjellige sosiale innovasjoner i rurale, perifere områder i Europa.

I Norge er det mye fokus på språk og jobb når man snakker om integrering og om «å bli norsk». Gjennom SIMRA forsøker man med en annen rekkefølge: først komme i gang med frivillighet og turer i naturen. Så kan språk, nettverk og jobb komme på plass gjennom kontaktene knyttet i friluftslivet.

– Vi prøver å fasilitere for ideutveksling og nettverksbygging mellom frivillige organisasjoner, dytter litt på og ser på hva som skjer, forklarer Arnesen.

– Vi tror at friluftslivets vei har et betydelig potensial som en sosial innovasjon som kan inspirere til liknede prosesser også utenfor norsk kontekst, sier han.

Fått til mye
Som inkluderingssjef har Curkukaya de siste fem år fått til mye. I Drammen har 70 prosent av de 1000 deltakere på DNTs Kom-deg-ut-dag flerkulturell bakgrunn.

Samtidig har også mange innvandrere meldt seg som frivillige i DNT.

– I naturen eller rundt et bål er avstanden mellom mennesker mye mindre, så enkelt er det, En felles identitet dannes på tur, mener Curkukaya. 

Klikk her for å lese hele saken på forskning.no