– Større ulikheter største trussel mot fellesskapet

Politiet i Kristiansand ser bekymret på den nye nynazistiske bølgen i byen
Foto: Wkipedia Commons
Å stå utenfor ulike fellesskap kan føre til at folk søker mot destruktive grupperinger som tilfredsstiller det menneskelige behovet om å høre til, hevder sosiologiprofessor Aksel Tora ved NTNU.

Å jakte på tilhørighet er en iboende menneskelig egenskap, mener professoren overfor forskning.no.

Folk som havner utenfor majoriteten, kan ofte finne tilhørighet i destruktive fellesskap, som dyrker voldelige eller ytterliggående holdninger og handlinger.

– Slike fellesskap oppstår ved de samme mekanismene som de positive fellesskapene, som for eksempel et arbeidsforhold eller en dugnad, forteller sosiologiprofessor Aksel Tjora ved NTNU.

 
Foto : ntnu.no

Utenforstående finner et fellesskap
Å falle utenfor ulike fellesskap kan få negative konsekvenser, som ensomhet, men også at man altså knytter seg til grupperinger som står sammen mot det de opplever som et majoritetsfellesskap.

– Folk kan oppleve fellesskap på basis av identifikasjon, som når de finner at de har noe til felles med andre, eller også dersom de på linje med enkelte andre sliter med å komme inn i en gruppe.

Og fellesskap er ikke noe vi kan ta for gitt.

– Større ulikheter blant folk er den største trusselen mot fellesskapet, sier Tjora, som henviser til de stadig større økonomiske forskjellene blant lønnstakere og dem som lever av investeringer, særlig tydelig i England og USA.

Viktig å utvide arbeidsbegrepet
Også her i Norge er det utfordringer knyttet til fellesskapet. 

Tjora ser med bekymring på den økende arbeidsledigheten sørover i Europa. Og selv om flertallet fortsatt er i arbeid i Norge, ser han problemer knyttet til arbeidsfellesskapet og de som av ulike grunner står utenfor, deriblant den økende graden av ensomhet blant pensjonister.

– Tapet av trygge arbeidsarenaer er en stor trussel mot følelsen av fellesskap. Arbeidslivet stiller strengere krav, og det er flere som faller utenfor.

Han tror løsningen for at flere skal føle de er en del av arbeidsfellesskapet kan være å omdefinere begrepet arbeid.

– Vi bør utvide ideen om hva arbeid er til å også gjelde frivillig arbeid og ulike former for deltakelse i sivilsamfunnet, som kan inkludere pensjonister og uføretrygdete. Dette øker opplevelsen av å være av betydning for noe utover en selv, forteller Tjora til forskning.no.