Flest afrikanske innvandrere i midlertidige stillinger

En større andel innvandrere enn i hele befolkningen har en midlertidig stilling, viser tall fra SSB.
Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
En større andel innvandrere enn i hele befolkningen har en midlertidig stilling. I 4. kvartal 2022 var over 14 prosent av innvandrere midlertidig ansatt.

Tall fra statistikken sysselsetting blant innvandrere viser at det var 515 000 i aldersgruppen 15-74 år i 4. kvartal 2022. Blant dem hadde 411 000 en, 74 000 en, og 29 000 hadde ukjent ansettelsesform, ifølge SSBs hjemmeisde.

– Det er 2,7 prosentpoeng flere innvandrere i midlertidige stillinger, enn i hele befolkningen. Sammenlikner vi med befolkningen uten innvandrere øker forskjellen med 0,6 prosentpoeng, sier seksjonssjef Tonje Køber til SSB.

Sysselsatte innvandrere med botid under fire år hadde 23 prosent midlertidig ansettelse. Blant de med botid på mellom fire og seks år, var 21 prosent midlertidig ansatt. For gruppen med lengst botid, som er syv år eller mer, var andelen 12 prosent.

– Andelen midlertidig ansettelser blant innvandrere synker med antall år man er bosatt i Norge og når nivået for hele befolkningen etter opphold på mer enn seks år.

Høyest blant folk med afrikansk landbakgrunn

Sysselsatte fra Afrika har den høyeste prosentandelen midlertidige stillinger med 24 prosent mens Norden utenom Norge har den laveste andelen, med ni prosent.

– Forskjellen i midlertidige ansettelser blant de ulike landgruppene må blant annet sees i sammenheng med hvilken næring de jobber mest i. Blant afrikanske sysselsatte, jobbet 32 prosent innenfor helse- og sosialtjenester, som er en av to næringer med størst andel midlertidige stillinger, sier Køber.

Innenfor helse- og sosialtjenester var 23 prosent av innvandrerne midlertidig ansatt, mot 19 prosent for hele befolkningen. Undervisningsnæringen hadde den største andelen midlertidige stillinger med hele 34 prosent.