894 enslige mindreårige søkte asyl i 2002

Nær 80% av de mindreårige som kom til Norge i 2002 var mellom 16 og 18 år. Den største tilstrømningen av enslige mindreårige var i fjor fra Irak (190), Afghanistan (144), Somalia (133) og Etiopia (59).

I fjor satte UDI i gang flere tiltak rettet mot enslige mindreårige, blant annet bedre oppfølging av enslige mindreårige i mottak, innføring av aldersundersøkelse i forbindelse med fastsettelse av alder og økt fokus på enslige mindreårige som flytter ut av mottak uten å oppgi ny adresse.

I 2002 behandlet UDI 649 asylsøknader fra enslige mindreårige. 60% av dem fikk beskyttelse i Norge, de aller fleste fikk opphold på humanitært grunnlag.

105 av de mindreårige som fikk beskyttelse i Norge er fra Somalia, 102 fra Irak, 37 fra Etiopia, 35 fra Afghanistan og 25 av dem kom til Norge fra Sri Lanka.