17 480 søkte asyl i 2002

Det kommer stadig flere asylsøkere til Norge samtidig som Utlendingsdirektoratet UDI kaster ut stadig flere. Bare i 2002 fattet UDI 90.000 vedtak, 20 prosent mer enn året før.

Antall asylsøknader økte med 18 prosent i fjor. Hver femte var grunnløs. Over halvparten av søkerne fikk avslag.


– Vi har fått bedre kontroll på tilstrømning og behandling av asylsøkere, særlig når det gjelder redusering av antall antatt grunnløse søknader, sa direktør Trygve G. Nordby i Utlendingsdirektoratet (UDI) da han presenterte 2002-tallene på en pressekonferanse i Oslo fredag formiddag.


Disse ti landene bidro i fjor med flest asylsøkere (antall i parentes):
1. Jugoslavia (2460)
2. Russland (1718, 593 fra Tsjetsjenia)
3. Irak (1624)
4. Somalia (1534)
5. Bosnia-Hercegovina (810)
6. Afghanistan (786)
7. Ukraina (772)
8. Algerie (468)
9. Iran 450)
10. Hviterussland (395)

Over 15 000 personer fikk i fjor innvilget sesongarbeidstillatelse, en økning på over 30% sammenlignet med 2001. 1676 personer fikk oppholds- og arbeidstillatelse som spesialist, noe som er mer enn fordobling i forhold til året før. En beskjeden oppgang er også registrert i forhold til Au pair tillatelse (743 i 2002), mens det er registrert en liten nedgang i antall praktikanter (601) og arbeidende gjester (161). 1945 personer fikk i 2002 oppholdstillatelse i Norge som student. Dette er om lag 350 flere enn i 2001, ifølge tall fra UDI.