Hver tredje utenlandsk søker til folkehøyskole er tamiler

0Shares

Utenom nordmenn var tamilske søkere i klart flertall. 956 søkere, det vil si en tredjedel av alle søkere med utenlandsk statsborgerskap, var statsborgere fra Sri Lanka.


Statsborgere fra 102 land søkte på langkurs ved folkehøgskolene i skoleåret 2002/03, mens det var statsborgere fra 82 land som var elever ved folkehøgskolenes langkurs per 1. oktober 2002.


Til tross for den høye søkertaller det likevel kinesere som har høy opptaksprosent. 36 prosent av søkerne med kinesisk statsborgerskap var rapportert som elever. Kinesiske elever var i flertall blant utenlandske elever. Det var 60 elever med kinesisk, 59 med dansk, 51 med svensk og 51 med indisk statsborgerskap.


Antall søkere, etter kjønn og statsborgerskap. 2002 (SSB) I altMennKvinner
I alt10 0994 3095 790
    
Norge7 3622 5464 816
Sri Lanka 955 700 255
India 276 23145
Kina 1648975
Pakistan 148 1426
Sverige 1446282
Nepal815229
Russland802258
Polen791861
Danmark732944
Tyskland501040
Ghana46397
USA462323
Andre 580 317 263
Uoppgitt44