-UDI godtar ikke asylferie

0Shares

Flyktninger i Norge kan ikke fritt reise tilbake til sine hjemland. Reisedokumentene som Utlendingsdirektoratet (UDI) utsteder til personer med flyktningbakgrunn er normalt ikke gyldige i det landet/området personen har flyktet fra for å søke beskyttelse.

Det er politiet som kontrollerer innreise og utreise av personer til og fra Norge.

Utlendingsloven og forskriften gir imidlertid ingen adgang til å nekte en person innreise til Norge når vedkommende har gyldig oppholdstillatelse. UDI kan tilbakekalle en oppholdstillatelse hvis den er gitt på feil grunnlag – slik en hjemreise kan indikere. Alle hjemreiser indikerer imidlertid ikke dette.

-Når UDI mottar melding fra politiet om at en person med flyktningstatus har vært på reise i hjemlandet vurderer man om han/hun har brutt forutsetningene for sin status som flyktning, ifølge UDI.

Dette gjelder personer som har fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag på grunn av forholdene i hjemlandet. I noen tilfeller tilbakekaller UDI personens asylstatus. I andre tilfeller gjør man det ikke. Dette gjelder de som har fått oppholdstillatelse. Oppdager direktoratet at en asylsøker har reist til hjemlandet under saksbehandlingstiden vil dette føre til at søknaden naturligvis blir avvist i de fleste tilfeller. Dette skriver UDI i en pressemelding.

Bakgrunnen for reaksjonen er TV2s avsløringer om at asylsøkere reiser til hjemlandet på ferie.

“Om asylstatus trekkes tilbake kommer an på på hvilken bakgrunn vedkommende har fått oppholdstillatelse i Norge. I noen tilfeller ønsker norske myndigheter at flyktninger skal reise tilbake når forholdene i hjemlandet har stabilisert seg. UDI har i en årrekke organisert og oppmuntret utvalgte grupper flyktninger om å reise hjem frivillig med økonomisk støtte fra norske myndigheter. Dette gjelder for eksempel chilenere, jugoslaver og personer fra Bosnia- Hercegovina. I slike tilfeller vil en hjemreise kunne fungere som en bekreftelse eller avkreftelse på om endelig hjemreise er aktuell.”

“I tilfelle for irakere fra det kurdiske selvstyreområdet nord i Irak har den store reise-virksomheten til hjemlandet for denne gruppen vært sterkt medvirkende til at norske myndigheter i stor grad ikke innvilger asylsøknader fra denne gruppen. Reisevirksomheten til hjemlandet kan med andre ord få store følger for enkeltpersoner og deres utfall av asylsøknad.”