Rødt Kort invitert til UEFA-konferanse mot rasisme

0Shares

UEFA har bedt FARE (Football Against Racism in Europe) bidra til å sikre innholdet i konferansen. Som en av mange sterke kampanjer i dette nettverket vil FARE at den norske Rødt Kort-aksjonen skal være tilstede og holde et innlegg om sine erfaringer.

I den lille havnebyen Ostia rett utenfor Roma møttes kjernegruppen i FARE i helgen for å planlegge egen rolle under denne konferansen. Det ble klargjort at dette var en UEFA-konferanse og at FARE kun har rolle som rådgivende instans. FARE har ingen innflytelse når det gjelder valg av sted og budsjettstørrelse for denne konferansen, kun i forhold til innhold, og en viss mulighet til å få invitert inn viktige talspersoner for antirasismearbeidet.

Kjernegruppen består av organisasjonene Progetto Ultra og UISP fra Italia, engelske Rødt Kort, Kick it Out og Football Unites Racism Divides, østerrikske ”Fair Play”, tyske BAFF, polske ”Never Again” og European Gay & Lesbian Sports Federation. Den norske Rødt kort-aksjonen var også spesielt invitert denne gang, mens vår engelske søsterkampanje ikke kunne møte.

UEFA-konferansen vil bli avholdt i Chelsea Village 5. mars og samtlige medlemsland i UEFA er invitert gjennom sine respektive fotballforbund. I tillegg er den internasjonale spillerforeningen invitert, enkelte profilerte ex-spillere, enkelte dommere, klubber som enten har vært rapportert inn for rasistiske episoder på sine arenaer eller som har vært utsatt for slike episoder i UEFAs turneringer, og spesielt inviterte respresentanter for antirasistiske organisasjoner som er del av nettverket FARE.

UEFAs målsetning med konferansen er å øke bevisstheten om problemet rasisme i europeisk fotball, samt å presentere mulige måter å bekjempe dette problemet. Konferansen kommer også i forlengelsen av at UEFA har satt av ca 250.000 Nkr til alle nasjonale fotballforbund for å arbeide mot rasisme i fotball nasjonalt