-Krig er siste utvei

0Shares

-Alle land er folkerettslig forpliktet av det vedtak Sikkerhetsrådet vil fatte, uansett vedtakets retning. USA kan ikke gå til militære aksjoner uten mandat fra FN. Og hvis Sikkerhetsrådet kommer til at krig er siste utvei, må alle respektere vedtaket, sier Stoltenberg.

Han peker på at Arbeiderpartiets landsmøte i slo enstemmig fast at “Krig er siste utvei.”

-FNs generalsekretær Kofi Annan ber nå om at våpeninspektørene får mer tid. Det mener vi er et rettmessig krav, i og med at våpeninspektørene fortsatt mener det er mange uavklarte spørsmål. Det er også slik at selv om våpeninspektørene kommer til at det er masseødeleggelsesvåpen i Irak, så betyr ikke det automatisk en krig, sier han.

-Vi må også vurdere krig i forhold til konsekvensene for sivilbefolkningen i Irak og hvilke ringvirkninger det kan få for Midtøsten som region. Derfor har vi også sagt at vi mener Norge må gå i bresjen for å få det internasjonale samfunn til å sammen få fredsprosessen i Midtøsten tilbake på sporet først. Slik kan Norge bidra til å forhindre ytterligere splittelse mellom den arabiske verden og vesten, samt fred og utvikling i regionen, mener han.