Lager veggmaleri inspirert av innvandrere

Slik ser veggmaleriet som den meksikanske kunstneren Said Dokins laget etter inspirasjon fra samtaler med nyakomne innvandrere i Stavanger.
Foto: Brian Tallman
Til årets Nuart festival skaper kunstneren Said Dokins et veggmaleri inspirert av innvandrere som har bosatt seg i Stavanger, enten av eget valg eller nødvendighet.

Said Dokins, som selv er meksikaner, gjennomførte intervjuer med personer fra Johannes Læringssenter, et ressursenter for nyankomne innvandrere til Stavanger.

Her er Dokins (lengst til høyre i bildet) i samtaler med innføtdte Stavanger-boere og innvandrere.
Foto : Brian Tallman

Han snakket også med nordmenn om deres holdninger til innvandrere. Gjennom samtaler med folk fra forskjellige bakgrunner, utforsket Dokins ideer om frihet og tilhørighet.

– Tanken var å samle inn enkeltpersoners ord og samle dem til noe som representerer en felles opplevelse, forklarer Dokins til nuartfestival.no.

Teksten – 'nærhet' eller 'proximity' på engelsk – som refererer til hvordan vår individuelle virkelighet er formet av vårt miljø og hvordan dette kan forstyrres gjennom forskyvning og migrasjon. Bakgrunnen – halv rød, halv blå, møter i midten – er en metafor for kompromisset som kreves for at vi skal kunne leve i et likeverdig og medfølende samfunn.

Veggmaleriet finner du i Stavanger, nærmere bestemt i Nedre Banegate 45 i Badedammen, et område øst i byen hvor arbeiderklasse og innvandrerbefolkninger tradisjonelt har bosatt seg.