Asylbarn bør ivaretas av barnevernet, mener KrF

 
Foto: dumbrofflaw.com
KrF kommer i høst til å fremme forslag om at også enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ivaretas av barnevernet, ikke av Utlendingsdirektoratet.

– Det er barnevernet som kan gi disse barna den behandlingen og oppfølgingen de virkelig trenger, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Det burde være en selvfølge at det er barnevernet som har dette ansvaret opp til 18 års alder, også når det gjelder asylbarn, sier han.

Også Redd Barna er kritisk til at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og ikke barnevernet som har ansvaret for de eldste asylbarna. Barnevernet har bare ansvaret for barn opp til 15 år.

Voldshendelse

Alle de fire personene som var involvert i voldshendelsen i Trondheim mandag, kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere.

De to afghanerne på 17 og 19 år som ble drept i hendelsen, hadde begge fått opphold i Norge. Også en tredje person, som ble skadd i hendelsen, hadde fått opphold, mens situasjonen fortsatt er uavklart for den fjerde personen, som er siktet i saken.

Ropstad understreker at han ikke kjenner til hendelsen i Trondheim selv, og derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

Midlertidighet

KrF-nestlederen deler Redd Barnas bekymring for at norske myndigheters utstrakte bruk av midlertidig opphold kan være skadelig for asylbarna. Det gjør også Trondheims ordfører Rita Ottervik.

– Det som er nytt nå – og som jeg ikke legger skjul på at jeg opplever som utfordrende – er at dette er mennesker som ikke vet om de får varig opphold, som ikke vet om de blir sendt ut igjen, sa hun tirsdag.

Ottervik betegner det som krevende for kommunen å motivere ungdommene til utdanning, arbeid og til å få framdrift i livene sine.

– Det er en påkjenning for den enkelte og en utfordring for kommunene som ivaretar disse menneskene. Vi må selvsagt gjøre så godt vi kan. Men den nasjonale politikken burde ha som fokus at det skal være færrest mulig midlertidige og i hvert fall kortest mulig, slik at folk får mulighet til å starte livene sine på nytt, sier Ottervik til NTB.

Fosterfamilier

Ropstad mener også det vil være viktig å få flere enslige mindreårige ut i fosterfamilier tidlig.

KrF-politikeren viser til at Nederland har hatt stor suksess med en løsning der én enhet koordinerer hele prosessen fra barnet kommer til asylsøknaden er behandlet. Barna kommer raskt til en fosterfamilie, gjerne med lik kulturell bakgrunn, og kan leve mer normalt mens de venter.

– Det kan bidra til at flere får den trygge og gode støtten og oppfølgingen de trenger, uavhengig av om de skal returneres eller bli i Norge, sier han.

Ropstad peker på at det i dag er kapasitet i systemet til å gjøre endringer, og at det nå er mulig å teste om dagens system kan endres.

Sterk kritikk

Redd Barna har flere ganger kritisert måten norske myndigheter ivaretar de enslige asylbarna på.

Regjeringen får kritikk for ikke å ha gjeninnført rimelighetsvilkåret knyttet til internflukt, og for å videreføre bruken av midlertidig opphold.

Det har de siste årene vært en økning i antallet enslige mindreårige som kommer til Norge, får midlertidig opphold og må forlate landet når de fyller 18 år.

I sommer fikk Norge også kritikk fra FNs barnekomité, som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, retur til utrygge områder og barn som forsvinner fra asylmottak.

(©NTB)