Strid om kvoteflyktninger splitter regjeringen

 
Foto: publicseminar.org
Frp vil kutte betraktelig i antallet kvoteflyktninger. Også Høyre vil ha færre enn årets kvote på 2.120. Men Venstre vil ha flere.

– Jeg forventer at regjeringen nå øker antallet kvoteflyktninger utover nivået vi ligger på i år, sier Guri Melby, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Venstre til Vårt Land.

 
Foto : Jo Straube

Når Solberg-regjeringen 8. oktober legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019, vil den også foreslå antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot neste år.

I fjor ønsket regjeringen at Norge skulle ta imot 1.120 kvoteflyktninger – et tall som ble justert opp til 2.120 etter budsjettforhandlinger med KrF og Venstre.

Med Venstres inntreden i regjeringen, er det nå et stort sprik mellom de tre regjeringspartiene i synet på hvor mange kvoteflyktninger man bør ta imot neste år.

– Så lenge asyltallene er lave, bør vi ta imot flere enn 2.120, sier Melby.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for Frp, sier at de ønsker et lavere tall enn fjorårets forslag på 1.120.

– Vi vil at antallet kvoteflyktninger skal kraftig ned. Det er bedre å hjelpe flere hundretusener i nærområdene enn å plukke ut noen vinnere som kvoteflyktninger.

Ove Trellevik, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, sier han vil tilbake til det nivået kvoteflyktninger regjeringen foreslo i fjor.

– Utgangspunktet til Høyre er et nivå på rundt 1.120 kvoteflyktninger, sier Trellevik.

(©NTB)