UDI innfører alderstesting av asylsøkerbarn

0Shares

-Foreløpige undersøkelser viser at 40% av de enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge siste periode av 2002 var over 19 år, sier regiondirektør Bjørn Holden, som er ansvarlig for prosjektet med alderstesting i Utlendingsdirektoratet.

Etter modell fra Sverige og Danmark har Utlendingsdirektoratet (UDI) etablert et nytt system for aldersfastsettelse. Røntgen av håndledd er utført på 120 personer av Ullevål sykehus. I tillegg er det foretatt tannundersøkelse av 50 personer i regi av Odontologisk fakultet og innleide tannleger med særskilt kompetanse.

En håndleddsundersøkelse kan kun angi at en person er over 19 år. En tannundersøkelse kan angi en mer spesifikk alder. To uavhengige tannleger vurderer alder på bakgrunn av undersøkelsen.

Det nye systemet for aldersfastsetting blir iverksatt fra begynnelsen februar 2003.

Aldersundersøkelse er frivillig og skal rutinemessig tilbys asylsøkere dersom det er tvil om oppgitt alder er riktig.

Resultatene fra aldersundersøkelsene skal sammenholdes med andre opplysninger UDI innhenter i sakene.

Det dreier seg om en faglig seriøs og nøktern vurdering av alder for å fastslå de tilfellene hvor søkerne er åpenbart voksne. Det legges stor vekt på den enkeltes rettssikkerhet. Tvil om alder vil komme søkeren til gode, ifølge UDI.

Norge mottok i fjor nær 900 asylsøkere som oppga at de var enslige mindreårige under 18 år. Dette er Norges historiens og Nordens høyeste ankomster av den gruppen.

– Signaleffekten utad om at uriktig alder vil bli avdekket i Norge, vil sannsynligvis redusere antallet voksne asylsøkere som prøver å få opphold i Norge som enslige mindreårige, sier Bjørn Holden.