Innvandrere uønsket i svensk forsvar

0Shares

Selv folk som er født i Sverige, men har foreldre med utenlandsk bakgrunn, blir valgt bort av folkene som
peker ut rekrutter.

Innvandrere som trekker i uniform, må som regel nøye seg med grad som menige soldater. Deres kamerater med helsvensk bakgrunn har langt lettere for å bli forfremmet til befal, viser studien fra Forsvarshögskolan i Stockholm.

Påstandene om slik diskriminering kan ikke avfeies som
statistiske uregelmessigheter. Studien bygger på gransking av samtlige rulleførte svensker født i tidsrommet fra 1972 til 1983, det vil si nesten 600.000 personer, skrev Malmö-avisen Sydsvenska Dagbladet onsdag.