Slutt på Kirkens registrering av udøpte barn

Human Etisk Forbunds generalsekretær Trond Enger er positiv til at trossamfunn ikke lenger kan registrere ufødte barn.
Foto: Human-Etisk Forbund
– En seier for livssynsfrihet og en styrking av barnas personvern, sier Human-Etisk Forbunds generalsekretær Trond Enger.
0Shares

Fra og med 1. oktober mister alle tros- og livssynsamfunn tilgang til informasjon fra Folkeregisteret på grunn av endringer i folkeregisterloven, melder Human-Etisk Forbund gjennom en pressemelding.

Den norske kirke vil da ikke lenger motta meldinger om nyfødte og foreldrene deres. Dermed må Kirken avslutte praksisen med å automatisk føre opp udøpte barn av kirkemedlemmer som tilhørige i sitt medlemsregister.

Denne registreringen har skjedd uten at foreldrene har bedt om det, og uten at det gis noen melding om at registreringen har skjedd. De udøpte, tilhørige barna ble stående oppført i kirkens medlemsregister til fylte 18 år.

Viktig seier
Rundt 140 000 barn står registrert som såkalt tilhørige i kirkens medlemsregister. Human-Etisk Forbund har lenge jobbet for at myndighetene skal avskaffe denne ordningen. At det nå skjer er en viktig seier for tros- og livssynsfriheten i Norge, ifølge Humanetisk Forbund.

– Mange oppdager at de er registrert i kirken når de for eksempel ønsker å melde seg inn hos oss. Å bli registrert i et trossamfunn som du ikke har meldt deg inn i selv oppleves som en invadering av privatlivet, sier Enger i pressemeldingen.

Gir Kirken fortrinn
Ifølge Kirkeloven anses barn å høre inn under Den norske kirke fra fødselen hvis en av foreldrene er kirkemedlem. Den andre forelderens tro eller livssyn må vike.

Er den ene forelderen for eksempel døpt i kirken og den andre medlem av Human-Etisk Forbund, vil barnet deres automatisk bli ført inn i kirkens register, selv om den døpte forelderen ikke har hatt noe med kirken å gjøre etter at hun eller han selv ble døpt som spedbarn. 

– Vi jobber for at det skal bli helt slutt på automatisk tilhørighet i den nye livssynsloven som regjeringen sier skal komme i 2019. Vi støtter en ny lov med felles regler for Den norske kirke og for alle andre tros- og livssynssamfunn som definerer felles regler for alle, sier Enger.