Vold fra venstreekstremister

0
Venstreekstreme nettverk i Norge er hittil i år knyttet til ni voldsangrep som kunne endt med at meningsmotstandere ble alvorlig skadet. Flere av hendelsene har fram til i dag ikke vært offentlig kjent, skriver filternyheter.no.

Europa har talt: Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak

0
Avgjørelsen slår bena under en litt for stolt barnevernminister.

Mer styringsansvarlighet i Frp?

0
3000 kvoteflyktninger, nye integreringstiltak og tilskudd til nasjonale ressursmiljø i årets statsbudsjett. Har Frp gått fra å være annerledespartiet til å bli temmet og styringsansvarlig?

Regjeringen dobler støtten til kombinasjonsklasser

0
I dag har Statsbudsjettet blitt offentliggjort. I et av punktene kunngjør regjeringen en fordobling av støtte til kombinasjonsklasser.

EU vil ha milliarder fra Norge til ny grensestyrke

0
En ny styrke på 10.000 væpnede grensevakter skal forhindre ulovlig innvandring til Europa. Norge bes bidra med både penger og personell.

Bekymret for flyktningers psykiske helse

0
I dag er det Verdensdagen for psykisk helse. Temaet er «å være raus». Generalsekretæren i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen, synes ikke statsbudsjettet er raust nok.

Kjønnsrettet integrering

0
IMDi må ta i bruk kjønnsforskningen når vi utvikler våre tiltak, mener direktøren Libe Rieber-Mohn. Kvinner møter nemlig forskjellige hindringer på vei til integrering enn menn.

Økningen i tallet på kvoteflyktninger kan gi færre flyktninger

0
Både KrF og Venstre feiret økningen i tallet på kvoteflyktninger til 3.000 i statsbudsjettet for neste år, men de kan ha feiret for tidlig.

Mennesker kan ikke inndeles i raser

0
I 2016 skrev Adam Rutherford sin andre bok «En kort historie av alle som noen gang har levd». Nå kom den ut på norsk. Klarer den å overbevise nordmenn om at det finns ingen raser?

Mer statsstøtte til moskeene

0
Økningen i statstilskuddet til tros- og livssynssamfunnene er på 15 %, mens økningen til Den norske kirke 5,6 %. Økningen skyldes at andre tros- og livssynssamfunnene får stadig flere medlemmer, mens kirken får færre.