Bekymret for flyktningers psykiske helse

Generalsekretæren i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen er bekymret for den psykiske helsen til flyktninger og asylsøkere. (Foto: Erik M. Sundt
I dag er det Verdensdagen for psykisk helse. Temaet er «å være raus». Generalsekretæren i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen, synes ikke statsbudsjettet er raust nok.
0Shares
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

– Selv om det er en generell opptrapping på rus og psykisk helse, synes jeg ikke statsbudsjettet speiler en ønsket satsning. Jeg er også bekymret for den psykiske helsen til flyktninger og asylsøkere, sier Tove Gundersen.

Fattigdom
– Livssituasjonen man er i henger tett sammen med psykisk helse. Det er altfor lite fokus på fattigdomsproblematikk i statsbudsjettet. Jeg ser ingen økte tilskudd for å sikre levekår og redusere barnefattigdom. Fattigdom er en av de store risikofaktorene når det gjelder å utvikle psykiske lidelser, sier generalsekretæren.

Jeg er også bekymret for den psykiske helsen til flyktninger og asylsøkere.

Jeg er også bekymret for den psykiske helsen til flyktninger og asylsøkere.

Økte tilskudd
Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har i mange år jobbet med psykisk helse blant innvandrere. Daglig leder Tayyab M. Choudrihar har merket seg at mange av de frivillige organisasjonene innen psykisk helsearbeid har fått økte tilskudd på statsbudsjettet.

– Vi må være mer rause mot hverandre
Lege Arild Aambø på Folkehelseinstituttet synes raushet er et flott tema for Verdensdagen for psykisk helse: – Mange psykiske lidelser kunne ha vært unngått dersom vi mennesker var flinkere til å vise raushet mot hverandre, sier han.

– Når flyktninger kommer til oss med psykiske problemer, har vi lett for å tenke at det skyldes traumer fra hjemlandet. Men det viser seg at det som skjer når de kommer til Norge, slår minst like sterkt ut på psyken. Diskriminering virker veldig negativt. Alle mennesker har behov for sosial støtte, en positiv bekreftelse på hvem vi er. Alle mennesker trenger å leve i et klima som er varmt og raust!