EU vil ha milliarder fra Norge til ny grensestyrke

Justisminister Tor Mikkel Wara vil at slekt og venner skal ha plikt til å melde fra hvis de vet om planlagte tilfeller av kjønnslemlestelse.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
En ny styrke på 10.000 væpnede grensevakter skal forhindre ulovlig innvandring til Europa. Norge bes bidra med både penger og personell.

Styrken skal være fullt ut operativ allerede i 2020, med hele 10.000 væpnede grensevakter som skal stå klar til å kunne rykke ut når det trengs, melder ABC Nyheter.

Ifølge EU-kommisjonens egne anslag er det snakk om en regning på 577,5 millioner euro bare å dekke ekstrakostnadene i 2019 og 2020, en regning som Norge også må betale for.

Grunnen er at den nye grensestyrken skal legges under det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex, der alle de fire EFTA-landene er med som assosierte medlemmer. Til sammen dekker EFTA-landene anslagsvis seks prosent av det totale Frontex-budsjettet.

Norges andel ligger på omtrent 2,2 prosent, noe som ifølge NTBs beregninger betyr at Norge må belage seg på en ekstraregning på rundt 120 millioner kroner i 2019 og 2020 hvis styrken blir en realitet.

– For tidlig å snakke om tall
Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener det er for tidlig å kommentere tallene.

– Vi tar ikke stilling til prislappen nå, sier han.

Ifølge Wara er Norge ikke avvisende til forslaget. Men det er langt igjen med forhandlinger, påpeker han.