Regjeringen dobler støtten til kombinasjonsklasser

Lærere og elever i kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik gleder seg over økt støtte fra statsbudsjettet.
Foto: vfk.no
I dag har Statsbudsjettet blitt offentliggjort. I et av punktene kunngjør regjeringen en fordobling av støtte til kombinasjonsklasser.
0Shares

Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. 

Ifølge budsjettet vil de nye bevilgningene være 70 millioner kroner.

Ingeborg Kulseng er rektor for voksenopplæringen på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Skolen har en kombinasjonsklasse med tilbud til elever mellom 16-20 år som har kort botid i Norge. Tilbudet er et samarbeid mellom skolen og Larvik kommune.

Vi ser på økningen av støtten som en håndsrekning og anerkjennelse fra regjeringen.

Rektor Ingeborg Kulseng (t.h) ser på støtteøkningen som en anerkjennelse fra regjeringen.
Foto : Claudio Castello

– Vi synes dette er veldig moro. Vi har drevet kombinasjonsklasse i flere år nå, og er stolte av det vi har fått til frem til nå. Vi ser på økningen av støtten som en håndsrekning og anerkjennelse fra regjeringen, sier hun til Utrop.

– Her på Larvik har vi egentlig skapt begrepet “kombinasjonsklasser”, så vi synes også at det er veldig kjekt at det brukes i teksten i statsbudsjettsdokumentene, legger hun til.

Vil føre til videreutvikling
Når som støtten til kombinasjonsklasser dobles så vil det ha en langsiktig positiv effekt, forklarer hun.

– Her på Thor Heyerdahl vil vi ikke trenge kapasitetsøkning. Jeg tenker heller at kapasitetsøkningen vil komme i form av flere kombinasjonsklasser landet rundt, og at modellen kan videreutvikles.

FAKTA

Hva er kombinasjonsklasser?

Kombinasjonsklasser er et tilbud som gir differensiert opplæring i grunnskolefag. Tilbudet er for elever som:

• ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole

• har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring

• har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men som trenger mer norskopplæring og fagopplæring før oppstart på VG1

(Kilde: vfk.no)