Utvider godkjenning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

– Vi er glade for at vi nå nok en gang kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, er tonen fra NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Vi er glade for at vi nå nok en gang kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og
yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner. Tidligere hadde ikke denne gruppen søkere noen reell
mulighet til å få godkjent den medbrakte utdanningen sin. Nå er ordningen tilgjengelig for 19 yrker
fra fem land, sier NOKUT-direktør Terje Mørland via en pressemelding.

De fem landene som foreløpig er med i godkjenningsordningen representerer en betydelig del av
arbeidsinnvandringen til Norge. Dette er Estland, Latvia og Litauen, Polen og Tyskland.

– Dette er den tredje utvidelsen vi gjør i denne godkjenningsordningen siden oppstarten i november
2016, forklarer Silje Molander, leder av fagutdanningsseksjonen i NOKUT.

Utvider ytterliggere neste år
Hun legger til at NOKUT planlegger en ytterligere utvidelse i 2019.

– Polen er det landet det kommer flest søknader fra, med 945 søknader siden oppstarten. Litauen
med 172 søknader er på andre plass i oversikten. Totalt sett har det kommet inn nærmere 1 300
søknader. Til nå har over 400 søkere fått godkjenning som sidestilt med norsk fag- og
yrkesopplæring. De fleste søker om godkjenning som rørlegger eller tømrer, sier Molander.