Sanner: Kultur ingen unnskyldning for å holde barn vekk fra skolen

 
Foto: wikimedia commons
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) misliker at Oslo-politiet har henlagt saker der foreldre er anmeldt fordi barna ikke møter på skolen.

I forrige uke avdekket Aftenposten at foreldrene til 27 barn, 16 av dem med rom-bakgrunn, de siste fem årene er politianmeldt for å nekte ungene skolegang. Sakene er imidlertid henlagt eller avgjort med påtaleunnlatelse, med unntak av ett tilfelle der foreldrene fikk en bot på 2.000 kroner.

Verken statsråd Sanner eller Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) syns noe om dette, fordi foreldrene har det viktige ansvaret for at barna får den utdanningen de trenger og har krav på.

– Disse barna har rett til opplæring på lik linje med alle andre barn. Både skolen og andre offentlige instanser må følge opp slike saker, slik at barna blir ivaretatt, sier Sanner til avisen.

Han understreker at kulturelle forhold ikke er en unnskyldning for at barn ikke får opplæring.

Thorkildsen mener rom-fraværet er så alvorlig at det er behov for en særskilt innsats for denne elevgruppen.

– Før sommeren neste år skal jeg fremme en sak om gjennomføring av videregående opplæring for elever med høyt fravær og svake resultater, sier hun.

Belinda de León i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) har uttalt til avisen at det norske samfunnet har sviktet en gruppe barn som både er født og oppvokst i Norge, i og med at mange rom-barn her i landet i årevis har vokst opp uten å lære å lese og skrive.

Hun mener at samfunnet ville reagert mye sterkere om det var etnisk norske barn som ikke lærte å lese og skrive.

(©NTB)