– Fremtidens flyktning- og migrantstrøm vil komme fra Afrika

 
Foto: Skjermdump/YouTube
Flyktningstrømmen mot Europa i 2015 er ingenting mot det vi har i vente, tror universitetsprofessor og Afrika-ekspert Stephen Smith.

Smith (bildefaksimilet) er universitetsprofessor ved Duke Univesity, hvor han underviser i Afrika-studier.

I et intervju for den tyske avisen Die Zeit, som har blitt oversatt til norsk for Morgenbladet, mener han at den tyske innvandrings- og asylpolitikken handler innenfor en svært begrenset tidsramme.

– I kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 sliter den fortsatt med å finne en løsning for asylsøkerne, som skubbes frem og tilbake mellom de europeiske landene. Tyskland har store problemer med å ta seg av innvandrerne som allerede er her, i Frankrike ser det ikke stort annerledes ut. Og overalt i Europa er det de populistiske politikerne som vinner på det. Ingen interesserer seg for det vi har i vente.

Situasjonen lar seg enkelt beskrive. Det finnes 500 millioner vesteuropeere, og på den andre siden av Middelhavet bor det 1,3 milliarder afrikanere.

(Zeit): Du påstår at det vil komme en innvandring fra Afrika som vi aldri har sett maken til.

– Situasjonen lar seg enkelt beskrive. Det finnes 500 millioner vesteuropeere, og på den andre siden av Middelhavet bor det 1,3 milliarder afrikanere. Allerede i 2050 vil det finnes 2,5 milliarder afrikanere. Og de vil være unge; to tredjedeler av dem vil være under tretti år. Derimot kommer vesteuropeerne til å være veldig gamle, og redusert til 450 millioner. Disse tallene forteller om et massivt flyktningpress.

Ung afrikansk utvandring
Smith mener at det tradisjonelle Afrika er gått til grunne, og at dette i stor grad bidrar til den kommende utvandringen.

– Verdiene og normene fra fortiden betyr ikke lenger noe for de unge. Deres idealer kommer utenfra, via parabolantenner og internett. Den klatrende middelklassen, i dag rundt 150 millioner afrikanere, fire ganger så mange om 30 år, kommer til å gjøre det andre rundt om i verden har gjort i sammenlignbare situasjoner: De kommer til å utvandre.

Klikk her for å lese hele artikkelen i Morgenbladet