– Når alles mening om innvandring er like mye verdt

Migrasjonsforskerne er egnet til å sette spørsmål om forskning og formidling helt på spissen, mener journalist Kjetil Vikene om nyutgivelsen fra sosiolog Mette Andersson i sin bokanmeldelse.
Foto: universitetsforlaget.no
En god håndbok om forholdet mellom forsker, forskning og formidling i en polarisert offentlighet, mener Forskerforum-journalist i bokanmeldelse.

Mette Andersson har intervjuet en del folk som forsker på innvandrere, skriver Kjetil Vikene i anmeldelsen av boken hennes Kampen om vitenskapeligheten. Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.

Et av bokens mange viktige poenger er at det skjer noe med både forskningsspråket og forskningen når den skal ut i offentligheten.

– Boken om hvordan forskerne i migrasjonsfeltet må forholde seg til den norske offentligheten og ulike politiske føringer, hvilke kommunikasjonsstrategier og hvilket publikum de velger når de skal presentere sine funn. Det handler om hvordan deres roller som forskere kan defineres av andre, om strategier som brukes for å utdefinere dem, hindre dem i å uttale seg, eller diskreditere dem – og om trolling på internett og akademiske dødslister. Migrasjonsforskerne er egnet til å sette spørsmål om forskning og formidling helt på spissen, for de “befatter seg i utgangspunktet med temaer som er verdibasert, og de skriver om temaer som ikke-spesialister ofte synes de vet en del om, av og til like mye som forskerne”, skriver han videre.

Migrasjonsforskerne er egnet til å sette spørsmål om forskning og formidling helt på spissen.

Klikk her for å lese anmeldelsen i Fagpressenytt