Vil ha flere muslimer i KrF

- Du behøver ikke være kristen for å melde deg inn i partiet, Espen Andreas Hasle, fylkesleder for KrF.
Foto: Eva Holte
– Muslimer og kristne har mye felles. Kristelig Folkeparti (KrF) er det mest naturlige partiet å stemme på for troende muslimer, sier Espen Andreas Hasle, fylkesleder i Oslo KrF. Han ønsker alle trossamfunn velkommen inn i KrF.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

– Kristelig Folkeparti er som navnet tilsier et parti for alle folk. Du behøver ikke være kristen for å melde deg inn i partiet, forklarer Hasle. Han forteller at det er fem år siden de fjernet kravet om at alle med tillitsverv må bekjenne seg til den kristne tro. Nå vil vi være et folkeparti som bygger på de kristne verdier, sier han. 

I en debatt i regi av Islams Råd Norge om muslimer og integrering, stod Hasle frem og oppfordret muslimene til å støtte KrF. Utspillet ble ikke oppfattet som å banne i kirka, det vil si i moskeen:

– Mange i salen ga uttrykk for at de har sans for mye av det KrF står for – de kristne verdiene er ikke så annerledes enn de muslimske, sier han og nevner kampen for et varmere samfunn, tradisjonelle familieverdier, barmhjertighet og omsorg for de svakeste, fylkeslederen. 

Utspillet ble ikke oppfattet som å banne i kirka.

Espen Andreas Hasle er teolog og mener troende generelt har større forståelse for andres tro enn ikke-troende.

– FrP vil for eksempel kutte all støtte til trossamfunn. Mange innvandrere stemmer Arbeiderpartiet. Jeg tror de vil føle seg mer hjemme i KrF som er opptatt av at alle  mennesker skal få leve ut sin tro, sier han.

– Vårt parti forstår den positive betydningen en religiøs tro kan ha for å bygge gode fellesskap og samfunn. KrF har respekt for alle trosretninger

– KrF har allerede noen muslimer som medlemmer, også mange ikke-kristne.  Hvordan tror du de kristne medlemmene vil ta imot forslaget ditt?

– Vi i KrF er glade for alle som stemmer på oss!  Så lenge folk kan stå for våre programmer er de hjertelig velkomne til oss, sier fylkeslederen i Oslo KrF.